Author Tani, Kenji/ Iwasaki, Takehiro/ Kawaminami, Shingo/ Yuasa, Shino/ Saijo, Atsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 81
Published Date 2009-08
Author Funaki, Makoto/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 88
Published Date 2009-08
Author Tsuchigauchi, Takeshi/ Takahashi, Tetsuyuki/ Ohnishi, Takamasa/ Ogawa, Hirohisa/ Bando, Yoshimi/ Uehara, Hisanori/ Takizawa, Tamotsu/ Kaneda, Shinya/ Nakai, Tokiko/ Shiota, Hiroshi/ Izumi, Keisuke/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 93
Published Date 2009-08
Author Kubo, Akiko/ Osaki, Kyosuke/ Kawanaka, Takashi/ Furutani, Shunsuke/ Ikushima, Hitoshi/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 99
Published Date 2009-08
Author Nagasawa, Toshihiko/ Naito, Takeshi/ Matsushita, Shingo/ Sato, Hiroyuki/ Katome, Takashi/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2009-08
Author Katome, Takashi/ Naito, Takeshi/ Nagasawa, Toshihiko/ Shiota, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 116
Published Date 2009-08
Author Yin, Hua/ Harada, Nagakatsu/ Mawatari, Kazuaki/ Yasui, Sonoko/ Segawa, Hiroko/ Takahashi, Akira/ Oshita, Shuzo/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 120
Published Date 2009-08
Author Miura, Shoko/ Nakamori, Masayo/ Yagi, Masumi/ Saavedra, Ophelia L./ Ikemoto, Shinji/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 130
Published Date 2009-08
Author Otsuka, Hideki/ Terazawa, Kaori/ Morita, Naomi/ Otomi, Youichi/ Takao, Shoichiro/ Iwamoto, Seiji/ 尾﨑, 享祐/ Harada, Masafumi/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 136
Published Date 2009-08
Author Li, Qinkai/ Hosaka, Toshio/ Jambaldorj, Bayasglan/ Nakaya, Yutaka/ Funaki, Makoto/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 142
Published Date 2009-08
Author Gadelmoula, Mostafa/ Lian, Xin/ Maeda, Miku/ Aihara, Mutsumi/ Mawatari, Kazuaki/ Hamamoto, Akiko/ Harada, Yumi/ Yamato, Masayuki/ Akutagawa, Masatake/ Nakaya, Yutaka/ Kinouchi, Yohsuke/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 150
Published Date 2009-08
Author Nakagawa, Hiroshi/ Hiura, Akio/ Mitome, Masato/ Ishimura, Kazunori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 157
Published Date 2009-08
Author Ueki, Nami/ Eguchi, Hiroshi/ Oogi, Yaeko/ Shiota, Hiroshi/ Yamane, Shinta/ Umazume, Hiromichi/ Mizui, Kenji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 56
Issue 3-4
Start Page 166
Published Date 2009-08