Author Ikushima, Hitoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2010-02
Author Sata, Masataka/ Fukuda, Daiju/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 12
Published Date 2010-02
Author Wang, Siye/ Le, Trong Quang/ Chida, Junji/ Cisse, Youssouf/ Yano, Mihiro/ Kido, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 26
Published Date 2010-02
Author Fujii, Emiko/ Mori, Kenji/ Miyazaki, Masahito/ Hashimoto, Toshiaki/ Harada, Masafumi/ Kagami, Shoji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2010-02
Author Nakamori, Masayo/ Ninh, Nguyen Xuan/ Khan, Nguyen Cong/ Huong, Cao Thu/ Tuan, Nguyen Anh/ Mai, Le Bach/ Hien, Vu Thi Thu/ Nhung, Bui Thi/ Nakano, Takashi/ Yoshiike, Nobuo/ Kusama, Kaoru/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2010-02
Author Arai, Hidekazu/ Awane, Naomi/ Mizuno, Akira/ Fukaya, Makiko/ Sakuma, Masae/ Harada, Nagakatsu/ Kawaura, Akihiko/ Yamamoto, Hironori/ Okumura, Hisami/ Taketani, Yutaka/ Doi, Toshio/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2010-02
Author Munakata, Hokuma/ Sei, Masako/ EWIS, ASHRAF/ Umeno, Mayumi/ Satoh, Yoichi/ Nakano, Takuro/ Sakamoto, Kozue/ Yoshida, Yukiko/ Onishi, Chiemi/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 62
Published Date 2010-02
Author Onishi, Chiemi/ Yuasa, Kyoko/ Sei, Masako/ EWIS, ASHRAF/ Nakano, Takuro/ Munakata, Hokuma/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2010-02
Author Nakao, Shigetaka/ Takata, Shinjiro/ Uemura, Hirokazu/ Kashihara, Michiharu/ Osawa, Toshifumi/ Komatsu, Koji/ Masuda, Yuki/ Okahisa, Tetsuya/ Nishikawa, Koji/ Kondo, Shin/ Yamada, Megumi/ Takahara, Risa/ Ogata, Yoshimi/ Nakamura, Yuka/ Nagahiro, Shinji/ Kaji, Ryuji/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2010-02
Author Nagao, Tamiko/ Yamashita, Tomoki/ Miyake, Ariko/ Uchiyama, Tsuneo/ Nomaguchi, Masako/ Adachi, Akio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 89
Published Date 2010-02
Author Aranami, Fumito/ Segawa, Hiroko/ Furutani, Junya/ Kuwahara, Shoji/ Tominaga, Rieko/ Hanabusa, Etsuyo/ Tatsumi, Sawako/ Kido, Shinsuke/ Ito, Mikiko/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2010-02
Author Uguisu, Haruo/ Urushihara, Ryo/ Hosono, Yuki/ Asanuma, Kotaro/ Shimazu, Hideki/ Murase, Nagako/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 109
Published Date 2010-02
Author Nakano, Takuro/ Sei, Masako/ EWIS, ASHRAF/ Munakata, Hokuma/ Onishi, Chiemi/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 114
Published Date 2010-02
Author Takao, Shoichiro/ Sakai, Toshinori/ Sairyo, Koichi/ Kondo, Tadashi/ Ueno, Junji/ Yasui, Natsuo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 133
Published Date 2010-02
Author Matsumoto, Natsuki/ Hemmi, Akihiro/ Yamato, Hideyuki/ Ohnishi, Ritsuko/ Segawa, Hiroko/ Ohno, Shinichi/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 138
Published Date 2010-02
Author Nakao, Shigetaka/ Takata, Shinjiro/ Uemura, Hirokazu/ Nakano, Shunji/ Egawa, Hiroshi/ Kawasaki, Yoshiteru/ Kashihara, Michiharu/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 146
Published Date 2010-02
Author Sakaki, Manabu/ Fukumori, Tomoharu/ Fukawa, Tomoya/ Elsamman, Essam/ Shiirevnyamba, Avirmed/ Nakatsuji, Hiroyoshi/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 152
Published Date 2010-02
Author Murakami, Masahiro/ Uehara, Hisanori/ Nishimura, Masato/ Iwasa, Takeshi/ Ikawa, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 158
Published Date 2010-02
Author Abe, Akiko/ Ikawa, Hiroshi/ Ikawa, Saki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 163
Published Date 2010-02
Author Miller, Elżbieta/ Mrowicka, Małgorzata/ Malinowska, Katarzyna/ Żołyński, Krystian/ Kędziora, Józef/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 1-2
Start Page 168
Published Date 2010-02