Author Kishmoto, Miyako/ Endo, Hisako/ Hagiwara, Shotaro/ Miwa, Akiyoshi/ Noda, Mitsuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 345
Published Date 2010-08
Author Kuratate, Shinji/ Inoue, Seiya/ Chikakiyo, Motoya/ Kaneda, Yuji/ Harino, Yukari/ Hirose, Toshiyuki/ Yagi, Toshiyuki/ Saitoh, Seiya/ Sumitomo, Masayuki/ Fujino, Ryozo/ Satake, Nobuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 338
Published Date 2010-08
Author Tsujikawa, Tetsuya/ Kamibayashi, Tomohito/ Tsuchida, Tatsuro/ Ohkoshi, Yusuke/ Kimura, Hirohiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 334
Published Date 2010-08
Author Yasuhara, Yuko/ Takada, Sanae/ Tanioka, Tetsuya/ Kawanishi, Chiemi/ Locsin, Rozzano C./
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 293
Published Date 2010-08
Author Watanabe, Masanari/ Sano, Hiroyuki/ Tomita, Katsuyuki/ Yamasaki, Akira/ Kurai, Jun/ Hasegawa, Yasuyuki/ Igishi, Tadashi/ Okazaki, Ryota/ Tohda, Yuji/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 260
Published Date 2010-08
Author Takahashi, Masaaki/ Hirano, Atsushi/ Okubo, Nami/ Kinoshita, Eri/ Nomura, Toshiharu/ Kaneda, Tsuguhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 245
Published Date 2010-08
Author Nakatani, Hajime/ Akimori, Toyokazu/ Takezaki, Yuka/ Hanazaki, Kazuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 232
Published Date 2010-08
Author Alam, Muhammad Shamsul/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 219
Published Date 2010-08
Author Shimohata, Takaaki/ Takahashi, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 179
Published Date 2010-08
Author Matsumoto, Kazuya/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Kubo, Yoshiaki/ Murao, Kazutoshi/ Arase, Seiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 321
Published Date 2010-08
Author Kanematsu, Takanori/ Hanibuchi, Masaki/ Tomimoto, Hideki/ Sakiyama, Shoji/ Kenzaki, Koichiro/ Kondo, Kazuya/ Bando, Hiroyasu/ Haku, Takashi/ Yoneda, Kazuo/ Hirose, Toshiyuki/ Toyoda, Yuko/ Goto, Hisatsugu/ Sakaguchi, Satoshi/ Kinoshita, Katsuhiro/ Azuma, Momoyo/ Kakiuchi, Soji/ Kishi, Jun/ Azuma, Masahiko/ Tada, Hiroya/ Sumitomo, Masayuki/ Nishioka, Yasuhiko/ Yano, Seiji/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 326
Published Date 2010-08
Author Otomi, Yoichi/ Otsuka, Hideki/ Morita, Naomi/ Terazawa, Kaori/ Furutani, Kaori/ Harada, Masafumi/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 270
Published Date 2010-08
Author Tamagawa, Kazuhiko/ Nakayama-Imaohji, Haruyuki/ Wakimoto, Shin/ Ichimura, Minoru/ Kuwahara, Tomomi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 275
Published Date 2010-08
Author Nishimura, Akiyoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 183
Published Date 2010-08
Author Shiota, Asuka/ Hada, Takahiko/ Baba, Tomoko/ Sato, Minako/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Yamamoto, Hironori/ Taketani, Yutaka/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 314
Published Date 2010-08
Author Teshigawara, Kiyoshi/ Hosaka, Toshio/ Yamaguchi, Miwa/ Terada, Eri/ Kisyuku, Yuka/ Fukunaga, Keiko/ Hirata, Yohko/ Jambaldorj, Bayasgalan/ Harada, Nagakatsu/ Sakai, Tohru/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 224
Published Date 2010-08
Author Kawano, Takashi/ Tanaka, Katsuya/ Yin, hua/ Eguchi, Satoru/ Kawano, Hiroaki/ Takahashi, Akira/ Nakaya, Yutaka/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 237
Published Date 2010-08
Author Toba, Hiroaki/ Kondo, Kazuya/ Otsuka, Hideki/ Takizawa, Hiromitsu/ Kenzaki, Koichiro/ Sakiyama, Shoji/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 305
Published Date 2010-08
Author Doi, Naoya/ Fujiwara, Sachi/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 284
Published Date 2010-08
Author Okazaki, Kenji/ Tangoku, Akira/ Morimoto, Tadaoki/ Kotani, Ryosuke/ Hattori, Keigo/ Yasuno, Emiko/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 57
Issue 3-4
Start Page 205
Published Date 2010-08