Author Tanioka, Tetsuya/ Kataoka, Mika/ Yasuhara, Yuko/ Miyagawa, Misao/ Ueta, Isako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2011-02
Author Kiyokawa, Machiko/ Matsuzaki, Toshiya/ Iwasa, Takeshi/ Ogata, Rie/ Murakami, Masahiro/ Kinouchi, Riyo/ Yoshida, Shinobu/ Kuwahara, Akira/ Yasui, Toshiyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2011-02
Author Pan, Hai-Yan/ Yano, Mihiro/ Kido, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2011-02
Author Sayed, Khulood M/ Naito, Takeshi/ Farouk, Mahmoud M/ Nagasawa, Toshihiko/ Katome, Takashi/ Mitamura, Yoshinori/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2011-02
Author Abe, Akiko/ Furumoto, Hiroyuki/ Yoshida, Kanako/ Kato, Takeshi/ Saijo, Yasuyo/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 39
Published Date 2011-02
Author Ali, Abdellah Hamed Khalil/ Takizawa, Hiromitsu/ Kondo, Kazuya/ Nakagawa, Yasushi/ Toba, Hiroaki/ Khasag, Narmisheekh/ Kenzaki, Koichiro/ Sakiyama, Shoji/ Mohammadien, Hamdy Ali/ Mokhtar, Essam Ahmed/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2011-02
Author Kunikata, Hiroko/ Shiraishi, Yuko/ Nakajima, Kazuo/ Tanioka, Tetsuya/ Tomotake, Masahito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 56
Published Date 2011-02
Author Moride, Naoko/ Kuwahara, Akira/ Yamashita, Mizuho/ Tanaka, Yu/ Matsuzaki, Toshiya/ Yasui, Toshiyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2011-02
Author Watanabe, Masanari/ Kato, Kazuhiro/ Takeda, Kenichi/ Konishi, Tatsuya/ Kurai, Jun/ Tatsukawa, Toshiyuki/ Yamamoto, Hiroyuki/ Tamura, Yoshisato/ Ishikawa, Soichiro/ Kawasaki, Yuji/ Morita, Masato/ Yoneda, Kazuhiko/ Fujise, Hidechika/ Fujise, Yuki/ Fujise, Kazuomi/ Yamaguchi, Kosuke/ Hayabuchi, Tatsuya/ Shigeshiro, Keji/ Katayama, Satoru/ Chikumi, Hiroki/ Igishi, Tadashi/ Yamasaki, Akira/ Hasegawa, Yasuyuki/ Okazaki, Ryota/ Burioka, Naoto/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2011-02
Author Seike, Junichi/ Tangoku, Akira/ Yuasa, Yasuhiro/ Okitsu, Hiroshi/ Kawakami, Yukikiyo/ Sumitomo, Masayuki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 75
Published Date 2011-02
Author Yanagawa, Hiroaki/ Irahara, Minoru/ Houchi, Hitoshi/ Kakehi, Yoshiyuki/ Moritoyo, Takashi/ Nomoto, Masahiro/ Miyamura, Mitsuhiko/ Shuin, Taro/ the Shikoku Collaborative Group for Promotion of Clinical Trials/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2011-02
Author Kishimoto, Miyako/ Sugiyama, Takehiro/ Osame, Keiichiro/ Takarabe, Daisuke/ Okamoto, Masahide/ Noda, Mitsuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 86
Published Date 2011-02
Author Nishisako, Hirotaka/ Ikehara, Toshitaka/ Shiraishi, Tairoh/ Minami, Yuki/ Ichinose(Sasaki), Hiromi/ Houchi, Hitoshi/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Minakuchi, Kazuo/ Kitamura, Mitsuo/ Shono, Masayuki/ Yoshizaki, Kazuo/ Kinouchi, Yohsuke/ Miyamoto, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2011-02
Author Iwahashi, Shuichi/ Ishibashi, Hiroki/ Utsunomiya, Tohru/ Morine, Yuji/ Ochir, Lkhaguva Tovuu/ Hanaoka, Jun/ Mori, Hiroki/ Ikemoto, Tetsuya/ Imura, Satoru/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 106
Published Date 2011-02
Author Kasai, Yuka/ Maegawa, Masahiko/ Yamamoto, Satoshi/ Kamada, Masaharu/ Yasui, Toshiyuki/ Uemura, Hirokazu/ Kobayashi, Ayako/ Kaneyama, Masayo/ Tani, Anna/ Matsui, Sumika/ Kuwahara, Akira/ Matsuzaki, Toshiya/ Furumoto, Hiroyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 110
Published Date 2011-02
Author Fukuhara, Yayoi/ Tsuchiya, Koichiro/ Horinouchi, Yuya/ Tajima, Soichiro/ Kihira, Yoshitaka/ Hamano, Shuichi/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Ikeda, Yasumasa/ Ishizawa, Keisuke/ Tomita, Shuhei/ Tamaki, Toshiaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 118
Published Date 2011-02
Author Dorjpurev, Uranchimeg/ Kuwahara, Akira/ Yano, Yuya/ Taniguchi, Tomoko/ Yamamoto, Yuri/ Suto, Ayako/ Tanaka, Yu/ Matsuzaki, Toshiya/ Yasui, Toshiyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 127
Published Date 2011-02
Author Kurita, Nobuhiro/ Shimada, Mitsuo/ Iwata, Takashi/ Nishioka, Masanori/ Morimoto, Shinya/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Miyatani, Tomohiko/ Nakao, Toshihiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 134
Published Date 2011-02
Author Tanimura, Ayako/ Yamada, Fumiyo/ Saito, Akihito/ Ito, Mikiko/ Kimura, Toru/ Anzai, Naohiko/ Horie, Daisuke/ Yamamoto, Hironori/ Miyamoto, Ken-ichi/ Taketani, Yutaka/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 140
Published Date 2011-02
Author Miyagi, Ryo/ Sakai, Toshinori/ Bhatia, Nitin N./ Sairyo, Koichi/ Katoh, Shinsuke/ Chikawa, Takashi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 148
Published Date 2011-02