Author Tomotake, Masahito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 167
Published Date 2011
Author Lan, Hai/ Nishitani, Hiromu/ Nishihara, Sadamitsu/ Ueno, Junji/ Takao, Shoichiro/ Iwamoto, Seiji/ Kawanaka, Takashi/ Mahmut, Mawlan/ Qingge, Si/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 175
Published Date 2011
Author Akaike, Yoko/ Kurokawa, Ken/ Kajita, Keisuke/ Kuwano, Yuki/ Masuda, Kiyoshi/ Nishida, Kensei/ Kang, Wan Seung/ Tanahashi, Toshihito/ Rokutan, Kazuhito/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 180
Published Date 2011
Author Batmunkh, Rentsenkhand/ Nishioka, Yasuhiko/ Aono, Yoshinori/ Azuma, Momoyo/ Kinoshita, Katsuhiro/ Kishi, Jun/ Makino, Hideki/ Kishi, Masami/ Takezaki, Akio/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 188
Published Date 2011
Author Takata, Shinjiro/ Yonezu, Hiroshi/ Sibata, Akira/ Enishi, Tetsuya/ Sato, Nori/ Takahashi, Mitsuhiko/ Nakao, Shigetaka/ Komatsu, Koji/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 197
Published Date 2011-08
Author Sarukura, Nobuko/ Kogirima, Miho/ Takai, Shinji/ Kitamura, Yoshiaki/ Kalubi, Bukasa/ Yamamoto, Shigeru/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 203
Published Date 2011
Author Yao, Dengbing/ Yao, Min/ Yamaguchi, Miyoko/ Chida, Junji/ Kido, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 210
Published Date 2011-08
Author Goto, Hisatsugu/ Hanibuchi, Masaki/ Sakaguchi, Satoshi/ Kanematsu, Takanori/ Kakiuchi, Soji/ Tomimoto, Hideki/ Azuma, Masahiko/ Tezuka, Toshifumi/ Tada, Hiroya/ Miki, Yukiyo/ Nakamura, Toshimi/ Sone, Saburo/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 219
Published Date 2011-08
Author Kashihara, Michiharu/ Nakao, Shigetaka/ Kawasaki, Jun/ Takata, Shinjiro/ Nagahiro, Shinji/ Kaji, Ryuji/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 227
Published Date 2011-08
Author Nemoto, Hideyuki/ Ikata, Kazue/ Arimochi, Hideki/ Iwasaki, Teruaki/ Ohnishi, Yoshinari/ Kuwahara, Tomomi/ Kataoka, Keiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 235
Published Date 2011-08
Author Kakuta, Nami/ Tsutsumi, Yasuo M./ Horikawa, Yousuke T./ Kawano, Hiroaki/ Kinoshita, Michiko/ Tanaka, Katsuya/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 246
Published Date 2011-08
Author Nakatani, Hajime/ Hamada, Shinichi/ Okanoue, Toyotake/ Kawamura, Akihiro/ Inoue, Yuichiro/ Yamamoto, Shinya/ Chikai, Takashi/ Hiroi, Makoto/ Hanazaki, Kazuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 252
Published Date 2011-08
Author Nakatani, Hajime/ Hamada, Shinichi/ Okanoue, Toyotake/ Kawamura, Akihiro/ Chikai, Takashi/ Yamamoto, Shinya/ Inoue, Yuichiro/ Hanazaki, Kazuhiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 255
Published Date 2011-08
Author Nakao, Shigetaka/ Takata, Shinjiro/ Komatsu, Koji/ Tanaka, Toshio/ Tamura, Eiji/ Kashihara, Michiharu/ Osawa, Toshifumi/ Masuda, Yuki/ Nishikawa, Koji/ Yamada, Megumi/ Ogata, Yoshimi/ Nakamura, Yuka/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 259
Published Date 2011-08
Author Nakao, Shigetaka/ Komatsu, Koji/ Sakai, Waka/ Kashihara, Michiharu/ Masuda, Yuki/ Nishikawa, Koji/ Okahisa, Tetsuya/ Kondo, Shin/ Osawa, Toshifumi/ Kaji, Ryuji/ Gotoh, Satoshi/ Nagahiro, Shinji/ Takata, Shinjiro/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 264
Published Date 2011-08
Author Tsutsumi, Yasuo M./ Tomiyama, Yoshinobu/ Horikawa, Yousuke T./ Sakai, Yoko/ Ohshita, Naohiro/ Tanaka, Katsuya/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 58
Issue 3-4
Start Page 273
Published Date 2011-08