Author Mitamura, Yoshinori/ Mitamura-Aizawa, Sayaka/ Nagasawa, Toshihiko/ Katome, Takashi/ Eguchi, Hiroshi/ Naito, Takeshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2012-02
Author Yasui, Toshiyuki/ Matsui, Sumika/ Tani, Anna/ Kunimi, Kotaro/ Yamamoto, Satoshi/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 12
Published Date 2012-02
Author Akaike, Masashi/ Fukutomi, Miki/ Nagamune, Masami/ Fujimoto, Akiko/ Tsuji, Akiko/ Ishida, Kazuko/ Iwata, Takashi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 28
Published Date 2012-02
Author Yasui, Sonoko/ Mawatari, Kazuaki/ Morizumi, Ran/ Furukawa, Hiroko/ Shimohata, Takaaki/ Harada, Nagakatsu/ Takahashi, Akira/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 36
Published Date 2012-02
Author Taniguchi, Kyoko/ Sumitani, Satsuki/ Watanabe, Yukina/ Akiyama, Mai/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2012-02
Author Nhung, Le Thi Tuyet/ Nagata, Hirofumi/ Takahashi, Akira/ Aihara, Mutsumi/ Okamoto, Toshihiro/ Shimohata, Takaaki/ Mawatari, Kazuaki/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/ Haraguchi, Masanobu/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2012-02
Author Muto, Taro/ Miyoshi, Keiko/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2012-02
Author Sayed, Khulood Mohammed/ Naito, Takeshi/ Farouk, Mahmoud Mohamed/ Nagasawa, Toshihiko/ Katome, Takashi/ Abd El-Latif, Ismail Mousa/ Abdallah, Ahmad Mostafa/ Mohamed, Usama Ali/ Mitamura, Yoshinori/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 69
Published Date 2012-02
Author Nakayama-Imaohji, Haruyuki/ Ichimura, Minoru/ Iwasa, Tomoya/ Okada, Natsumi/ Ohnishi, Yoshinari/ Kuwahara, Tomomi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2012-02
Author Sakai, Tohru/ Shuto, Emi/ Taki, Tomoyo/ Imamura, Honami/ Kioka, Miku/ Nakamoto, Akiko/ Mizoguchi, Seiji/ Amano, Shouko/ Kawano, Yukari/ Nakamoto, Mariko/ Tsutumi, Rie/ Hosaka, Toshio/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2012-02
Author Yanagisawa, Kae/ Ito, Osamu/ Nagai, Satsuki/ Onishi, Shohei/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 102
Published Date 2012-02
Author Yamaguchi, Atsuko/ Tanaka, Nobuko/ Eguchi, Yoko/ Kuno, Kazue/ Wakikawa, Noriko/ Sarukura, Nobuko/ Fukinbara, Mina/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 111
Published Date 2012-02
Author Kuwahara, Shoji/ Aranami, Fumito/ Segawa, Hiroko/ Onitsuka, Akemi/ Honda, Naoko/ Tominaga, Rieko/ Hanabusa, Etsuyo/ Kaneko, Ichiro/ Yamanaka, Setsuko/ Sasaki, Shohei/ Ohi, Akiko/ Nomura, Kengo/ Tatsumi, Sawako/ Kido, Shinsuke/ Ito, Mikiko/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 116
Published Date 2012-02
Author Yoshida, Midori/ Kondo, Kazuya/ Nakanishi, Chieko/ Tada, Toshiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 127
Published Date 2012-02
Author Miyamoto, Tatsuro/ Eguchi, Hiroshi/ Katome, Takashi/ Nagasawa, Toshihiko/ Mitamura, Yoshinori/ Crawford, Geoffrey/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 136
Published Date 2012-02
Author Aki, Kensaku/ Izumi, Azusa/ Hosoi, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 143
Published Date 2012-02
Author Seike, Takuya/ Hashimoto, Ichiro/ Matsumoto, Kazuya/ Tanaka, Eiji/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 152
Published Date 2012-02
Author Sumitani, Satoru/ Morita, Shinya/ Utsu, Yoshihiko/ Mukai, Kosuke/ Miki, Shunji/ Sato, Bunzo/ Nakamura, Hideji/ Kasayama, Soji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 166
Published Date 2012-02
Author Miyake, Keiko/ Tani, Kenji/ Kakiuchi, Soji/ Suzuka, Chiyuki/ Toyoda, Yuko/ Kishi, Jun/ Tezuka, Toshifumi/ Yuasa, Shino/ Hanibuchi, Masaki/ Aono, Yoshinori/ Nishioka, Yasuhiko/ Sone, Saburo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 174
Published Date 2012-02
Author Shibata, Hirofumi/ Nishitani, Noriko/ Yaohara, Sayuri/ Arakaki, Naokatu/ Higuti, Tomihiko/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Minakuchi, Kazuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 59
Issue 1-2
Start Page 186
Published Date 2012-02