Author Fukuda, Yamato/ Soeki, Takeshi/ Sata, Masataka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 97
Published Date 2013-02
Author Horiguchi, Hidehisa/ Yamagata, Sumiyo/ Qian, Zhi Rong/ Kagawa, Seiko/ Sakashita, Naomi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 91
Published Date 2013-02
Author Yuasa, Shino/ Yamaguchi, Harutaka/ Nakanishi, Yoshinori/ Kawaminami, Shingo/ Tabata, Ryo/ Shimizu, Nobuhiko/ Kohno, Mitsuhiro/ Shimizu, Teruki/ Miyata, Junya/ Nakayama, Mayuko/ Kishi, Jun/ Toyoda, Yuko/ Nishioka, Yasuhiko/ Tani, Kenji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 77
Published Date 2013-02
Author Takata, Kaori/ Tomiyama, Yoshinobu/ Tanaka, Katsuya/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 66
Published Date 2013-02
Author Otomi, Youichi/ Otsuka, Hideki/ Terazawa, Kaori/ Nose, Hayato/ Kubo, Michiko/ Yoneda, Kazuhide/ Kitsukawa, Kaoru/ Harada, Masafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2013-02
Author Yamada, Shinichiro/ Shimada, Mitsuo/ Utsunomiya, Tohru/ Morine, Yuji/ Imura, Satoru/ Ikemoto, Tetsuya/ Mori, Hiroki/ Kanamoto, Mami/ Hanaoka, Jun/ Iwahashi, Shuichi/ Saito, Yu/ Ishibashi, Hiroki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 169
Published Date 2013-02
Author Arakawa, Yusuke/ Yoshioka, Kazuo/ Kamo, Hitomi/ Kawano, Koichiro/ Yamaguchi, Takeshi/ Sumise, Yuko/ Okitsu, Natsu/ Ikeyama, Shizuo/ Morimoto, Kojiro/ Nakai, Yoshihiro/ Tashiro, Seiki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 164
Published Date 2013-02
Author Soga, Tomohiro/ Kawahito, Shinji/ Oi, Rie/ Kakuta, Nami/ Katayama, Toshiko/ Wakamatsu, Narutomo/ Takaishi, Kazumi/ Yamaguchi, Kunihisa/ Izaki, Hirofumi/ Kanayama, Hiro-omi/ Kitahata, Hiroshi/ Oshita, Shuzo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 159
Published Date 2013-02
Author Nakayama, Taisuke/ Kinoshita, Hajime/ Sugano, Mikio/ Kurobe, Hirotsugu/ Kanbara, Tamotsu/ Fujimoto, Eiki/ Kitaichi, Takashi/ Fujita, Hiroshi/ Sogabe, Hitoshi/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 154
Published Date 2013-02
Author Nakagawa, Takenobu/ Sakashita, Naomi/ Ohnishi, Koji/ Komohara, Yoshihiro/ Takeya, Motohiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 149
Published Date 2013-02
Author Ohshita, Naohiro/ Tanaka, Katsuya/ Sakai, Yoko/ Katayama, Tosiko/ Tomiyama, Yoshinobu/ Ohsita, Shuzo/ Tsutsumi, Yasuo M./
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 146
Published Date 2013-02
Author Kayashita, Atsuko/ Yamato, Harue/ Yoshida, Ikuko/ Matsuzaki, Kazuyo/ Niki, Hiroshi/ Nagae, Hiroki/ Miyamoto, Ken-ichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 138
Published Date 2013-02
Author Makino, Hideki/ Aono, Yoshinori/ Azuma, Momoyo/ Kishi, Masami/ Yokota, Yuki/ Kinoshita, Katsuhiro/ Takezaki, Akio/ Kishi, Jun/ Kawano, Hiroshi/ Ogawa, Hirohisa/ Uehara, Hisanori/ Izumi, Keisuke/ Sone, Saburo/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 127
Published Date 2013-02
Author Nose, Ayumi/ Otsuka, Hideki/ Nose, Hayato/ Otomi, Yoichi/ Terazawa, Kaori/ Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 121
Published Date 2013-02
Author Naruse, Susumu/ Hashimoto, Toshiaki/ Mori, Kenji/ Tsuda, Yoshimi/ Takahara, Mitsue/ Kagami, Shoji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 114
Published Date 2013-02
Author Ishigami, Takeshi/ Hida, Yasutoshi/ Matsudate, Yoshihiro/ Murao, Kazutoshi/ Kubo, Yoshiaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 106
Published Date 2013-02
Author Ishiura, Yoshihisa/ Fujimura, Masaki/ Yamamoto, Hiroki/ Shiba, Yasutaka/ Ohkura, Noriyuki/ Kasahara, Kazuo/ Ishida, Youichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2013-02
Author Kawamura, Ai/ Tanioka, Tetsuya/ Tada, Toshiko/ King, Beth/ Locsin, Rozzano C/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 52
Published Date 2013-02
Author Bando, Ryota/ Ikushima, Hitoshi/ Kawanaka, Takashi/ Kudo, Takaharu/ Sasaki, Motoharu/ Tominaga, Masahide/ Kishi, Taro/ Furutani, Shunsuke/ Kubo, Akiko/ Tamura, Koichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2013-02
Author Koga, Masafumi/ Shimizu, Ikki/ Murai, Jun/ Saito, Hiroshi/ Kasayama, Soji/ Kobayashi, Tetsuro/ Imagawa, Akihisa/ Hanafusa, Toshiaki/ the Members of the Japan Diabetes Society’s Committee of Research on Type 1 Diabetes Mellitus/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 60
Issue 1-2
Start Page 41
Published Date 2013-02