Author Goto, Hisatsugu/ Mitsuhashi, Atsushi/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2014-02
Author Kubo, Yoshiaki/ Matsudate, Yoshihiro/ Fukui, Nozomi/ Nakasuka, Ayaka/ Sogawa, Maiko/ Oshima, Mika/ Mizutani, Tomoya/ Otsu, Masanobu/ Murao, Kazutoshi/ Hashimoto, Ichiro/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2014-02
Author Sugino, Hirotaka/ Hashimoto, Ichiro/ Tanaka, Yuka/ Ishida, Soshi/ Abe, Yoshiro/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2014-02
Author Takahashi, Mitsuhiko/ Sakai, Toshinori/ Sairyo, Koichi/ Takao, Shoichiro/ Mima, Seiichi/ Yasui, Natsuo/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2014-02
Author Jin, Qing-Ri/ Bandou, Yukiko/ Miyawaki, Katsuyuki/ Shikama, Yosuke/ Kosugi, Chisato/ Aki, Nanako/ Funaki, Makoto/ Noji, Sumihare/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 28
Published Date 2014-02
Author Yamaguchi, Kunihisa/ Izaki, Hirofumi/ Takahashi, Masayuki/ Fukumori, Tomoharu/ Nishitani, Masaaki/ Sutou, Yasushi/ Uema, Kenzou/ Kawano, Akira/ Hamao, Takumi/ Kanayama, Hiro-omi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2014-02
Author Hana, Taijun/ Iwama, Junya/ Yokosako, Suguru/ Yoshimura, Chika/ Arai, Naoyuki/ Kuroi, Yasuhiro/ Koseki, Hirokazu/ Akiyama, Mami/ Hirota, Kengo/ Ohbuchi, Hidenori/ Hagiwara, Shinji/ Tani, Shigeru/ Sasahara, Atsushi/ Kasuya, Hidetoshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 41
Published Date 2014-02
Author Kubo, Hitoshi/ Otani, Tamaki/ Otsuka, Hideki/ Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2014-02
Author Nose, Hayato/ Otsuka, Hideki/ Otomi, Yoichi/ Terazawa, Kaori/ Takao, Shoichiro/ Iwamoto, Seiji/ Iwase, Takashi/ Yamada, Hirotsugu/ Sata, Masataka/ Harada, Masafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2014‐02
Author Takechi, Hirokazu/ Mawatari, Kazuaki/ Harada, Nagakatsu/ Takahashi, Akira/ Nakaya, Yutaka/ Asakura, Megumi/ Nakahashi, Mutsumi/ Takizawa, Hiromitsu/ Goto, Masakazu/ Nishino, Takeshi/ Minato, Takuya/ Furukita, Yoshihito/ Yamamoto, Yota/ Yuasa, Yasuhiro/ Yamai, Hiromichi/ Yoshida, Takahiro/ Seike, Junichi/ Tangoku, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2014-02
Author Niki, Hirobumi/ Matsuzaki, Toshiya/ Kinouchi, Riyo/ Iwasa, Takeshi/ Kawami, Takako/ Kato, Takeshi/ Kuwahara, Akira/ Irahara, Minoru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2014-02
Author Shikanai, Saiko/ Koung Ry, Ly/ Takeichi, Hitomi/ Suzuki, Emiko/ Pann, San/ Sarukura, Nobuko/ Kamoshita, Sumiko/ Yamamoto, Shigeru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 72
Published Date 2014-02
Author Hosono, Yuki/ Kitaoka, Kazuyoshi/ Urushihara, Ryo/ Sei, Hiroyoshi/ Kinouchi, Yohsuke/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2014-02
Author Okahisa, Reiko/ Tada, Toshiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 84
Published Date 2014-02
Author Takeda, Michiko/ Tada, Toshiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 94
Published Date 2014-02
Author Nakagi, Satomi/ Tada, Toshiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2014-02
Author Zhou, Bei/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Seki, Sayaka/ Tatano, Hiroshi/ Adachi, Chisaki/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 118
Published Date 2014-02
Author Adiningrat, Arya/ Tanimura, Ayako/ Miyoshi, Keiko/ Yanuaryska, Ryna Dwi/ Hagita, Hiroko/ Horiguchi, Taigo/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 126
Published Date 2014-02
Author Horiguchi, Taigo/ Fuka, Miyuki/ Fujisawa, Koichi/ Tanimura, Ayako/ Miyoshi, Keiko/ Murakami, Ryutaro/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 137
Published Date 2014-02
Author Ishibashi, Hiroki/ Mori, Hiroki/ Yada, Keigo/ Shimada, Mitsuo/ Sogami, Tomoko/ Nii, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 1-2
Start Page 151
Published Date 2014-02