Author Sairyo, Koichi/ Egawa, Hiroshi/ Matsuura, Tetsuya/ Takahashi, Mitsuhiko/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Suzue, Naoto/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Takata, Yoichiro/ Nishisho, Toshihiko/ Goda, Yuichiro/ Sato, Ryosuke/ Tsutsui, Takahiko/ Tonogai, Ichiro/ Kondo, Kenji/ Tezuka, Fumitake/ Mineta, Kazuaki/ Sugiura, Kosuke/ Takeuchi, Makoto/ Dezawa, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 217
Published Date 2014-08
Author Goto, Tomohiro/ Hamada, Daisuke/ Mineta, Kazuaki/ Tonogai, Ichiro/ Egawa, Hiroshi/ Matsuura, Tetsuya/ Takahashi, Mitsuhiko/ Higashino, Kousaku/ Sakai, Toshinori/ Suzue, Naoto/ Takata, Yoichiro/ Nishisho, Toshihiko/ Goda, Yuichiro/ Sato, Ryousuke/ Tezuka, Fumitake/ Kondo, Kenji/ Takeuchi, Makoto/ Sugiura, Kousuke/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 226
Published Date 2014-08
Author Matsuura, Tetsuya/ Egawa, Hiroshi/ Takahashi, Mitsuhiko/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Suzue, Naoto/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Takata, Yoichiro/ Nishisho, Toshihiko/ Goda, Yuichiro/ Sato, Ryosuke/ Tonogai, Ichiro/ Kondo, Kenji/ Tezuka, Fumitake/ Mineta, Kazuaki/ Sugiura, Kosuke/ Takeuchi, Makoto/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 233
Published Date 2014-08
Author Hanibuchi, Masaki/ Kim, Sun-Jin/ Fidler, Isaiah J./ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2014-08
Author Kageji, Teruyoshi/ Nagahiro, Shinji/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Matsuzaki, Kazuhito/ Nakagawa, Yoshinobu/ Kumada, Hiroaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 254
Published Date 2014-08
Author Sairyo, Koichi/ Matsuura, Tetsuya/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Takata, Yoichiro/ Goda, Yuichiro/ Suzue, Naoto/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Nishisho, Toshihiko/ Sato, Ryosuke/ Tsutsui, Takahiko/ Tonogai, Ichiro/ Mineta, Kazuaki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 264
Published Date 2014-08
Author Sakashita, Naomi/ Lei, XiaoFeng/ Kamikawa, Masashi/ Nishitsuji, Kazuchika/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 270
Published Date 2014-08
Author Sakai, Yoko/ Kawahito, Shinji/ Takaishi, Kazumi/ Mita, Naoji/ Kinoshita, Hiroyuki/ Hatakeyama, Noboru/ Azma, Toshiharu/ Nakaya, Yutaka/ Kitahata, Hiroshi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 278
Published Date 2014-08
Author Aihara, Mutsumi/ Lian, Xin/ Shimohata, Takaaki/ Uebanso, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Harada, Yumi/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/ Takahashi, Akira/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 285
Published Date 2014-08
Author Tanemura, Yoko/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Sakuma, Masae/ Nii, Yoshitaka/ Taketani, Yutaka/ Takeda, Eiji/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 291
Published Date 2014-08
Author Oka, Makiko/ Niwa, Yasuharu/ Mawatari, Kazuaki/ Hiasa, Yoshikazu/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 298
Published Date 2014-08
Author Yanuarysuka, Ryna Dwi/ Miyoshi, Keiko/ Adiningrat, Arya/ Horiguchi, Taigo/ Tanimura, Ayako/ Hagita, Hiroko/ Noma, Takafumi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 306
Published Date 2014-08
Author Abe, Yoshiro/ Hashimoto, Ichiro/ Matsuo, Shinji/ Goishi, Keiichi/ Kashiwagi, Keisuke/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 318
Published Date 2014-08
Author Hashimoto, Ichiro/ Abe, Yoshiro/ Morimoto, Atsushi/ Kashiwagi, Keisuke/ Goishi, Keiichi/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 325
Published Date 2014-08
Author Arisawa, Kokichi/ Uemura, Hirokazu/ Yamaguchi, Miwa/ Nakamoto, Mariko/ Hiyoshi, Mineyoshi/ Sawachika, Fusakazu/ Katsuura-Kamano, Sakurako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 333
Published Date 2014-08
Author Hosaka, Toshio/ Sasaga, Sayaka/ Yamasaka, Yukiko/ Nii, Yoshitaka/ Edazawa, Kazuhiro/ Tsutsumi, Rie/ Shuto, Emi/ Okahisa, Naoki/ Iwata, Shinya/ Tomotake, Hiroyuki/ Sakai, Tohru/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 345
Published Date 2014-08
Author Iwamoto, Masako/ Higashibeppu, Naoki/ Arioka, Yasutaka/ Nakaya, Yutaka/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 353
Published Date 2014-08
Author Ishida, Soshi/ Hashimoto, Ichiro/ Seike, Takuya/ Abe, Yoshiro/ Nakaya, Yutaka/ Nakanishi, Hideki/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 361
Published Date 2014-08
Author Suzue, Naoto/ Matsuura, Tetsuya/ Iwame, Toshiyuki/ Hamada, Daisuke/ Goto, Tomohiro/ Takata, Yoichiro/ Iwase, Takenobu/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 369
Published Date 2014-08
Author Doi, Naoya/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The journal of medical investigation : JMI
Volume 61
Issue 3-4
Start Page 374
Published Date 2014-08