Author Jha, Subash C./ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Takata, Yoichiro/ Abe, Mitsunobu/ Yamashita, Kazuta/ Morimoto, Masatoshi/ Fukuta, Shoji/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2016-02
Author Jha, Subash C./ Fukuta, Shoji/ Wada, Keizo/ Higashino, Kosaku/ Amari-Kita, Rui/ Tsutsui, Takahiko/ Goto, Tomohiro/ Hamada, Daisuke/ Suzue, Naoto/ Matsuura, Tetsuya/ Nishisho, Toshihiko/ Abe, Mitsunobu/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 8
Published Date 2016-02
Author Kishimoto, Miyako/ Noda, Mitsuhiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2016-02
Author Sakama, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2016-02
Author Kataoka, Keiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 27
Published Date 2016-02
Author Sawachika, Fusakazu/ Uemura, Hirokazu/ Katsuura-Kamano, Sakurako/ Yamaguchi, Miwa/ Bahari, Tirani/ Miki, Keisuke/ Todo, Satoshi/ Inoo, Masayuki/ Onishi, Ikuko/ Kurata, Noriyuki/ Arisawa, Kokichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 38
Published Date 2016-02
Author Iwamoto, Seiji/ Takao, Shoichiro/ Harada, Masafumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2016-02
Author Takamatsu, Naoko/ Nodera, Hiroyuki/ Mori, Atsuko/ Maruyama-Saladini, Keiko/ Osaki, Yusuke/ Shimatani, Yoshimitsu/ Oda, Masaya/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2016-02
Author Mori, Atsuko/ Nodera, Hiroyuki/ Takamatsu, Naoko/ Maruyama-Saladini, Keiko/ Osaki, Yusuke/ Shimatani, Yoshimitsu/ Oda, Masaya/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2016-02
Author Ohta, Hiroyuki/ Sakuma, Masae/ Suzuki, Akitsu/ Morimoto, Yuuka/ Ishikawa, Makoto/ Umeda, Minako/ Arai, Hidekazu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 58
Published Date 2016-02
Author Hou, Yanfei/ Nakahashi, Mutsumi/ Mawatari, Kazuaki/ Shimohata, Takaaki/ Uebanso, Takashi/ Harada, Yumi/ Tsunedomi, Akari/ Emoto, Takahiro/ Akutagawa, Masatake/ Kinouchi, Yohsuke/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2016-02
Author Goto, Masakazu/ Okitsu, Hiroshi/ Yuasa, Yasuhiro/ Kuramoto, Shunsuke/ Tomibayashi, Atsushi/ Matsumoto, Daisuke/ Masuda, Yuri/ Edagawa, Hiroshi/ Tani, Ryotaro/ Mori, Osamu/ Matsuo, Yuta/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 68
Published Date 2016-02
Author Watanabe, Masanari/ Kurai, Jun/ Sano, Hiroyuki/ Kitano, Hiroya/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2016-02
Author Kinoshita, Michiko/ Tsutsumi, Yasuo M./ Fukuta, Kohei/ Kasai, Asuka/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 80
Published Date 2016-02
Author Hasebe, Kiyotaka/ Okubo, Yu/ Kaneoka, Koji/ Takada, Kohei/ Suzuki, Daisuke/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2016-02
Author Yoshikawa, Kozo/ Shimada, Mitsuo/ Higashijima, Jun/ Nakao, Toshihiro/ Nishi, Masaaki/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 91
Published Date 2016-02
Author Moriwaki, Chiaki/ Haku, Mari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 96
Published Date 2016-02
Author Nodera, Hiroyuki/ Izumi, Yuishin/ Takamatsu, Naoko/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 104
Published Date 2016-02
Author Watanabe, Masanari/ Kurai, Jun/ Sano, Hiroyuki/ Torai, Saeko/ Yanase, Hirokazu/ Funakoshi, Tomoaki/ Fukada, Atsuko/ Hayakawa, Sachiko/ Kitano, Hiroya/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 108
Published Date 2016-02
Author Takayama, Mio/ Kashiwagi, Masayuki/ Matsusue, Aya/ Waters, Brian/ Hara, Kenji/ Ikematsu, Natsuki/ Kubo, Shin-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 114
Published Date 2016-02