Author Sairyo, Koichi/ Higashino, Kosaku/ Yamashita, Kazuta/ Hayashi, Fumio/ Wada, Keizo/ Sakai, Toshinori/ Takata, Yoichiro/ Tezuka, Fumitake/ Morimoto, Masatoshi/ Terai, Tomoya/ Chikawa, Takashi/ Yonezu, Hiroshi/ Nagamachi, Akihiro/ Fukui, Yoshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2017-02
Author Tsuneyama, Koichi/ Baba, Hayato/ Morimoto, Yuki/ Tsunematsu, Takaaki/ Ogawa, Hirohisa/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2017-02
Author Yonemura, Shigenobu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 14
Published Date 2017-02
Author Kobayashi, Hitomi/ Mitani, Mami/ Minatogawa, Yuka/ Hayashi, Satoko/ Nakamoto, Mariko/ Shuto, Emi/ Nii, Yoshitaka/ Sakai, Tohru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 20
Published Date 2017-02
Author Hamada, Daisuke/ Wada, Keizo/ Mikami, Hiroshi/ Toki, Shunichi/ Goto, Tomohiro/ Tsutsui, Takahiko/ Takasago, Tomoya/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 24
Published Date 2017-02
Author Banzrai, Chimeglkham/ Nodera, Hiroyuki/ Okada, Ryo/ Higashi, Saki/ Osaki, Yusuke/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 30
Published Date 2017-02
Author Jha, Subash C./ Takata, Yoichiro/ Abe, Mitsunobu/ Yamashita, Kazuta/ Tezuka, Fumitake/ Sakai, Toshinori/ Higashino, Kosaku/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 39
Published Date 2017-02
Author Sugano, Mikio/ Yoshida, Homare/ Kurobe, Hirotsugu/ Arase, Hiroki/ Kinoshita, Hajime/ Kitaichi, Takashi/ Sugasawa, Noriko/ Nakayama, Soichiro/ Maeda, Kazuhisa/ Irahara, Minoru/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 43
Published Date 2017-02
Author Obata, Fumiaki/ Tani, Kenji/ Yamaguchi, Harutaka/ Tabata, Ryo/ Bando, Hiroyasu/ Imoto, Issei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 50
Published Date 2017-02
Author Ganbold, Mungunbagana/ Harada, Masafumi/ Khashbat, Delgerdalai/ Abe, Takashi/ Kageji, Teruyoshi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 58
Published Date 2017-02
Author Nakaya, Yutaka/ Fukuda, Daiju/ Oyamada, Takashi/ Ogawa, Kazuo/ Harada, Nagakatsu/ Nakagami, Hironori/ Morishita, Ryuichi/ Sata, Masataka/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 64
Published Date 2017-02
Author Nagamachi, Akihiro/ Takahashi, Mitsuhiko/ Mima, Noriaki/ Adachi, Keisuke/ Inoue, Kazumasa/ Jha, Subash C./ Nitta, Akihiro/ Morimoto, Masatoshi/ Takasago, Tomoya/ Iwame, Toshiyuki/ Wada, Keizo/ Tezuka, Fumitake/ Yamashita, Kazuta/ Hayashi, Fumio/ Miyagi, Ryo/ Nishisyo, Toshihiko/ Tonogai, Ichiro/ Goto, Tomohiro/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/ Higashino, Kousaku/ Chikawa, Takashi/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 68
Published Date 2017-02
Author Fukumori, Takaki/ Kuroda, Hiromi/ Ito, Masaya/ Kashimura, Masami/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 74
Published Date 2017-02
Author Kashihara, Hideya/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2017-02
Author Kobayashi, Akie/ Tamura, Ayako/ Ichihara, Takako/ Minagawa, Takako/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2017-02
Author Sasai, Tomoko/ Onishi, Chiemi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 96
Published Date 2017-02
Author Amoh, Takashi/ Murakami, Keiji/ Kariyama, Reiko/ Hori, Kenji/ Irie, Yasuhiko/ Viducic, Darija/ Hirota, Katsuhiko/ Igarashi, Jun/ Suga, Hiroaki/ Kumon, Hiromi/ Miyake, Yoichiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 101
Published Date 2017-02
Author Yamamoto, Akihiro/ Hashimoto, Kiyoshi/ Yamasaki, Akira/ Takata, Miki/ Morita, Masato/ Funaki, Yoshihiro/ Okada, Kensaku/ Teruya, Yasuhiko/ Fukushima, Takehito/ Shimizu, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 110
Published Date 2017-02
Author Harada, Kiyomi/ Ochi, Kiyo/ Taguchi, Tetsuya/ Nakamura, Terukazu/ Kanazawa, Motohiro/ Yoshida, Naohisa/ Neriya, Hiroko/ Okagaki, Masami/ Nishida, Naoko/ Takishita, Yukie/ Yamamoto, Yoko/ Wada, Sayori/ Kuwahata, Masashi/ Yokota, Isao/ Sekido, Keiko/ Higashi, Akane/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 117
Published Date 2017-02
Author Yamamoto, Kiyotake/ Mizuguchi, Hiroyuki/ Tokashiki, Natsumi/ Kobayashi, Makoto/ Tamaki, Motoyuki/ Sato, Youichi/ Fukui, Hiroyuki/ Yamauchi, Aiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 1-2
Start Page 122
Published Date 2017-02