Author Kuroda, Masashi/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 193
Published Date 2017-08
Author Zamami, Yoshito/ Imanishi, Masaki/ Takechi, Kenshi/ Ishizawa, Keisuke/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 197
Published Date 2017-08
Author Izumi, Kouji/ Shigehara, Kazuyoshi/ Nohara, Takahiro/ Narimoto, Kazutaka/ Kadono, Yoshifumi/ Nanjo, Shigeki/ Yamada, Tadaaki/ Ohtsubo, Koushiro/ Yano, Seiji/ Mizokami, Atsushi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 202
Published Date 2017-08
Author Inaki, Anri/ Yoshimura, Kenichi/ Murayama, Toshinori/ Imai, Yasuhito/ Kuribayashi, Yoshikazu/ Higuchi, Tetsuya/ Jinguji, Megumi/ Shiga, Tohru/ Kinuya, Seigo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 205
Published Date 2017-08
Author Tani, Kenji/ Okura, Yoshihiro/ Tabata, Ryo/ Yuasa, Shino/ Kawaminami, Shingo/ Nakanishi, Yoshinori/ Kawahito, Keisuke/ Inaba, Keisuke/ Inaba, Kaori / Kageji, Teruyoshi/ Tanaka, Hiroki/ Suzuki, Yoshihiro/ Yamaguchi, Harutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 210
Published Date 2017-08
Author Matsuura, Motokazu/ Abe, Hideharu/ Tominaga, Tatsuya/ Sakurai, Akiko/ Murakami, Taichi/ Kishi, Seiji/ Bando, Yoshimi/ Minakuchi, Jun/ Nagai, Kojiro/ Doi, Toshio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 217
Published Date 2017-08
Author Matsuura, Sayaka/ Shirai, Yumiko/ Kubo, Miyu/ Nayama, Chisako/ Okitsu, Masami/ Oiwa, Yuu/ Yasui, Sonoko/ Suzuki, Yoshiko/ Murata, Tomohiro/ Ishikawa, Eiji/ Miki, Chikao/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 222
Published Date 2017-08
Author Kinoshita, Hiroyuki/ Akahori, Takahiko/ Nakamura, Emi/ Okawa, Hazuki/ Kawahito, Shinji/ Kitahata, Hiroshi/ Fujiwara, Yoshihiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 228
Published Date 2017-08
Author Kohmoto, Tomohiro/ Masuda, Kiyoshi/ Naruto, Takuya/ Tange, Shoichiro/ Shoda, Katsutoshi/ Hamada, Junichi/ Saito, Masako/ Ichikawa, Daisuke/ Tajima, Atsushi/ Otsuji, Eigo/ Imoto, Issei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 233
Published Date 2017-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Nozoe, Emiko/ Kono, Mayuko/ Ohga, Takefumi/ Ezaki, Takahiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2017-08
Author Araki, Kenichiro/ Shirabe, Ken/ Watanabe, Akira/ Kubo, Norio/ Sasaki, Shigeru/ Suzuki, Hideki/ Asao, Takayuki/ Kuwano, Hiroyuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 245
Published Date 2017-08
Author Tomida, Chisato/ Yamagishi, Naoko/ Nagano, Hikaru/ Uchida, Takayuki/ Ohno, Ayako/ Hirasaka, Katsuya/ Nikawa, Takeshi/ Teshima-Kondo, Shigetada/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 250
Published Date 2017-08
Author Nakashita, Yukie/ Sano, Tomoya/ Yoshioka, Hiroaki/ Shimada, Tomoki/ Hori, Ryotaro/ Usami, Makoto/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 255
Published Date 2017-08
Author Tomida, Chisato/ Nagano, Hikaru/ Yamagishi, Naoko/ Uchida, Takayuki/ Ohno, Ayako/ Hirasaka, Katsuya/ Nikawa, Takeshi/ Teshima-Kondo, Shigetada/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 262
Published Date 2017-08
Author An, Taesong/ Kose, Eiji/ Kikkawa, Akihiko/ Hayashi, Hiroyuki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 266
Published Date 2017-08
Author Doi, Naoya/ Sakai, Yosuke/ Adachi, Akio/ Nomaguchi, Masako/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 272
Published Date 2017-08
Author Hioka, Akemi/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Tada, Yoshiteru/ Nishi, Kyoko/ Shirayama, Yasuhiko/ Katoh, Shinsuke/ Akazawa, Naoki/ Kaji, Ryuji/ Ojima, Yutaka/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2017-08
Author Fukunaga, Naoto/ Konishi, Yasunobu/ Matsuo, Takehiko/ Saji, Yoshiaki/ Koyama, Tadaaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 286
Published Date 2017-08
Author Ouchi, Akira/ Komori, Koji/ Kimura, Kenya/ Kinoshita, Takashi/ Ito, Seiji/ Abe, Tetsuya/ Senda, Yoshiki/ Misawa, Kazunari/ Ito, Yuichi/ Uemura, Norihisa/ Natsume, Seiji/ Kawakami, Jiro/ Shimizu, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 288
Published Date 2017-08
Author Yamashita, Kazuta/ Higashino, Kosaku/ Sakai, Toshinori/ Takata, Yoichiro/ Hayashi, Fumio/ Tezuka, Fumitake/ Morimoto, Masatoshi/ Chikawa, Takashi/ Nagamachi, Akihiro/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 64
Issue 3-4
Start Page 291
Published Date 2017-08