Author Numata-Uematsu, Yurika/ Yokoyama, Hiroyuki/ Sato, Hiroki/ Endo, Wakaba/ Uematsu, Mitsugu/ Nara, Chieko/ Kure, Shigeo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2018-08
Author Kajiura, Koichiro/ Taniguchi, Haruki/ Ishimine, Tomonari/ Nakamura, Kei/ Ishigaki, Masanobu/ Fukumoto, Taizo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 283
Published Date 2018-08
Author Cho, Kosai/ Minami, Takeya/ Okuno, Yoshinori/ Kakuda, Youhei/ Tsutsumi, Takahiko/ Kogame, Toshiaki/ Ohtsuru, Shigeru/ Sato, Norio/ Koike, Kaoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 286
Published Date 2018-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Nozoe, Emiko/ Ohga, Takefumi/ Ezaki, Takahiro/ Sueishi, Katsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2018-08
Author Sugimoto, Mayumi/ Ono, Akemi/ Yada, Keigo/ Mori, Hiroki/ Ishibashi, Hiroki/ Niki, Noriko/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2018-08
Author Abe, Tetsuya/ Fukaya, Masahide/ Nagino, Masato/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 296
Published Date 2018-08