Author Yamaguchi, Chise/ Yamanaka-Okumura, Hisami/ Esumi, Haruka/ Masuda, Masashi/ Katayama, Takafumi/ Taketani, Yutaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 203
Published Date 2018-08
Author Moriyama, Satomi/ Hinode, Daisuke/ Yoshioka, Masami/ Sogawa, Yuka/ Nishino, Takeshi/ Tangoku, Akira/ Grenier, Daniel/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 184
Published Date 2018-08
Author Chikugo, Momoko/ Sebe, Mayu/ Tsutsumi, Rie/ Iuchi, Marina/ Kishi, Jun/ Kuroda, Masashi/ Harada, Nagakatsu/ Nishioka, Yasuhiko/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 166
Published Date 2018-08
Author Shimada, Aki/ Udaka, Jiro/ Nagashima, Hinami/ Chida, Izumi/ Kondo, Eiji/ Nakano, Seiichi/ Okamoto, Hidehiko/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 216
Published Date 2018-08
Author Abe, Hideharu/ Sakurai, Akiko/ Ono, Hiroyuki/ Hayashi, Sanae/ Yoshimoto, Sakiya/ Ochi, Arisa/ Ueda, Sayo/ Nishimura, Kenji/ Shibata, Eriko/ Tamaki, Masanori/ Kishi, Fumi/ Kishi, Seiji/ Murakami, Taichi/ Nagai, Kojiro/ Doi, Toshio/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 208
Published Date 2018-08
Author Yasuoka, Susumu/ Miki, Mari/ Tsutsumi, Rie/ Yoshioka, Masami/ Bando, Takashi/ Michishige, Fumiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 258
Published Date 2018-08
Author Yoshida, Kanako/ Nishimura, Masato/ Abe, Akiko/ Kato, Takeshi/ Furumoto, Hiroyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 221
Published Date 2018-08
Author Tsunedomi, Akari/ Miyawaki, Katsuyuki/ Masamura, Akinori/ Nakahashi, Mutsumi/ Mawatari, Kazuaki/ Shimohata, Takaaki/ Uebanso, Takashi/ Kinouchi, Yousuke/ Akutagawa, Masatake/ Emoto, Takahiro/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 171
Published Date 2018-08
Author Islam, Rezwanul/ Mizuguchi, Hiroyuki/ Shaha, Aurpita/ Nishida, Kohei/ Yabumoto, Masami/ Ikeda, Hisashi/ Fujino, Hiromichi/ Kitamura, Yoshiaki/ Fukui, Hiroyuki/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 242
Published Date 2018-08
Author Nodera, Hiroyuki/ Sogawa, Kazuki/ Takamatsu, Naoko/ Mori, Atsuko/ Yamazaki, Hiroki/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 274
Published Date 2018-08
Author Abe, Tetsuya/ Fukaya, Masahide/ Nagino, Masato/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 296
Published Date 2018-08
Author Sugimoto, Mayumi/ Ono, Akemi/ Yada, Keigo/ Mori, Hiroki/ Ishibashi, Hiroki/ Niki, Noriko/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2018-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Nozoe, Emiko/ Ohga, Takefumi/ Ezaki, Takahiro/ Sueishi, Katsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2018-08
Author Cho, Kosai/ Minami, Takeya/ Okuno, Yoshinori/ Kakuda, Youhei/ Tsutsumi, Takahiko/ Kogame, Toshiaki/ Ohtsuru, Shigeru/ Sato, Norio/ Koike, Kaoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 286
Published Date 2018-08
Author Kajiura, Koichiro/ Taniguchi, Haruki/ Ishimine, Tomonari/ Nakamura, Kei/ Ishigaki, Masanobu/ Fukumoto, Taizo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 283
Published Date 2018-08
Author Numata-Uematsu, Yurika/ Yokoyama, Hiroyuki/ Sato, Hiroki/ Endo, Wakaba/ Uematsu, Mitsugu/ Nara, Chieko/ Kure, Shigeo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2018-08
Author Kondou, Aya/ Haku, Mari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 268
Published Date 2018-08
Author Kishaba, Tomoo/ McGill, Rita/ Nei, Yuichiro/ Ibuki, Sachi/ Momose, Masashi/ Nishiyama, Kenta/ Nagano, Hiroaki/ Yamashiro, Shin/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 251
Published Date 2018-08
Author Kurai, Jun/ Noma, Hisashi/ Sano, Hiroyuki/ Iwata, Kyoko/ Tohda, Yuji/ Watanabe, Masanari/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 236
Published Date 2018-08
Author Nakamura, Nami/ Watanabe, Hiroyoshi/ Okamura, Kazumi/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 65
Issue 3-4
Start Page 231
Published Date 2018-08