Author Locsin, Rozzano/ Tanioka, Tetsuya/ Kondo, Kazuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2019-02
Author Diño, Michael Joseph S./ Ong, Irvin L./
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2019-02
Author Lim-Saco, Freslyn/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 8
Published Date 2019-02
Author Martinez, Rudolf Cymorr Kirby P./
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 12
Published Date 2019-02
Author Zhao, Yueren/ Osaka, Kyoko/ Yasuhara, Yuko/ King, Beth/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2019-02
Author Tanioka, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2019-02
Author Hernandez, Joannes Paulus Tolentino/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 24
Published Date 2019-02
Author Otsuka, Hideki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 31
Published Date 2019-02
Author Haga, Akihiro/ Takahashi, Wataru/ Aoki, Shuri/ Nawa, Kanabu/ Yamashita, Hideomi/ Abe, Osamu/ Nakagawa, Keiichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2019-02
Author Bonito, Sheila R./
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 38
Published Date 2019-02
Author Miyamoto, Mie/ Ito, Hirokazu/ Miyagawa, Misao/ Yasuhara, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/ Locsin, Rozzano/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2019-02
Author Tanioka, Ryuichi/ Sugimoto, Hiroko/ Yasuhara, Yuko/ Ito, Hirokazu/ Osaka, Kyoko/ Zhao, Yueren/ Kai, Yoshihiro/ Locsin, Rozzano/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2019-02
Author Ujike, Shoko/ Yasuhara, Yuko/ Osaka, Kyoko/ Sato, Miki/ Catangui, Elmer/ Edo, Shoko/ Takigawa, Eiji/ Mifune, Yoshihiro/ Tanioka, Tetsuya/ Mifune, Kazushi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 50
Published Date 2019-02
Author Yasuhara, Yuko/ Ito, Hirokazu/ Tanioka, Tetsuya/ Kondo, Kazuya/ Locsin, Rozzano/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2019-02
Author Manabe, Yukiko/ Iriguchi, Sachiko/ Terada, Marina/ Fujiwara, Megumi/ Ito, Hirokazu/ Locsin, Rozzano/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 58
Published Date 2019-02
Author Higashijima, Jun/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Miyatani, Tomohiko/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 65
Published Date 2019-02
Author Keyama, Kaoru/ Kato, Takeshi/ Kadota, Yuri/ Erdenebayar, Otgontsetseg/ Kasai, Kana/ Kawakita, Takako/ Tani, Anna/ Matsui, Sumika/ Iwasa, Takeshi/ Yoshida, Kanako/ Maegawa, Masahiko/ Kuwahara, Akira/ Matsuzaki, Toshiya/ Irahara, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 70
Published Date 2019-02
Author Yoshida, Atsuko/ Kaji, Takashi/ Yamada, Hirotsugu/ Yonetani, Naoto/ Sogawa, Eishi/ Yamao, Masami/ Maeda, Kazuhisa/ Sata, Masataka/ Irahara, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 75
Published Date 2019-02
Author Ikematsu, Natsuki/ Kashiwagi, Masayuki/ Hara, Kenji/ Waters, Brian/ Matsusue, Aya/ Takayama, Mio/ Kubo, Shin-ichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2019-02
Author Konishi, Takeshi/ Kondo, Tadashi/ Moriguchi, Hiroki/ Tagi, Masato/ Hirose, Jun/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 1-2
Start Page 86
Published Date 2019-02