Author Ochi, Shintaro/ Nishiyama, Yuichi/ Morita, Akinori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 219
Published Date 2019-08
Author Sairyo, Koichi/ Yamashita, Kazuta/ Manabe, Hiroaki/ Ishihama, Yoshihiro/ Sugiura, Kosuke/ Tezuka, Fumitake/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/ Omichi, Yasuyuki/ Takamatsu, Nobutoshi/ Hashimoto, Ayaka/ Maeda, Toru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 224
Published Date 2019-08
Author Takaishi, Kazumi/ Kitahata, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 230
Published Date 2019-08
Author Fujimoto, Chisa/ Tamura, Koichi/ Takaishi, Shizuka/ Kawata, Ikuji/ Kitamura, Yoshiaki/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 233
Published Date 2019-08
Author Nodera, Hiroyuki/ Sogawa, Kazuki/ Takamatsu, Naoko/ Hashiguchi, Shuji/ Saito, Miho/ Mori, Atsuko/ Osaki, Yusuke/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 237
Published Date 2019-08
Author Bando, Masahiro/ Masumoto, Saeko/ Kuroda, Masashi/ Tsutsumi, Rie/ Sakaue, Hiroshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 241
Published Date 2019-08
Author Mahmood, Khalid/ Haider, Iftikhar/ Adil, Syed Omair/ Ubaid, Muhammad/ Talib, Abu/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 248
Published Date 2019-08
Author Yamashita, Kazuta/ Sugiura, Kosuke/ Manabe, Hiroaki/ Ishihama, Yoshihiro/ Tezuka, Fumitake/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/ Maeda, Toru/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 252
Published Date 2019-08
Author Yamaguchi, Harutaka/ Sato, Koji/ Kawahito, Keisuke/ Miyatake, Akiko/ Kondo, Keisuke/ Inaba, Keisuke/ Inaba, Kaori/ Kawaminami, Shingo/ Tabata, Ryo/ Yuasa, Shino/ Okura, Yoshihiro/ Tuchiya, Atsushi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 258
Published Date 2019-08
Author Nozoe, Tadahiro/ Kono, Mayuko/ Kuma, Sosei/ Tsujita, Eiji/ Ohga, Takefumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 264
Published Date 2019-08
Author Tsubata, Yukari/ Nakao, Mika/ Amano, Yoshihiro/ Hotta, Takamasa/ Hamaguchi, Megumi/ Okimoto, Tamio/ Miura, Kiyotaka/ Hamaguchi, Shunichi/ Kuraki, Takashige/ Itakura, Masayuki/ Isobe, Takeshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 269
Published Date 2019-08
Author Goto, Tsuyoshi/ Sakai, Toshinori/ Sugiura, Kosuke/ Manabe, Hiroyuki/ Tezuka, Fumitake/ Yamashita, Kazuta/ Takata, Yoichiro/ Katoh, Shinsuke/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 275
Published Date 2019-08
Author Nishi, Masaaki/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Tokunaga, Takuya/ Takasu, Chie/ Kashihara, Hideya/ Ishikawa, Daichi/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 280
Published Date 2019-08
Author Yamada, Shinichiro/ Yagi, Shigehiko/ Sato, Koichi/ Shin’e, Mikiya/ Sakamoto, Akimasa/ Utsunomiya, Daichi/ Okikawa, Shohei/ Aibara, Norimasa/ Watanabe, Miya/ Obatake, Masayoshi/ Ono, Riki/ Fujii, Masahiko/ Otani, Hiromi/ Kawasaki, Hideki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 285
Published Date 2019-08
Author Kashihara, Hideya/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Miyatani, Tomohiko/ Tokunaga, Takuya/ Nishi, Masaaki/ Takasu, Chie/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 289
Published Date 2019-08
Author Aoyama, Mariko/ Takizawa, Hiromitsu/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Yamasaki, Shinichi/ Tsuruo, Yoshihiro/ Tangoku, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 293
Published Date 2019-08
Author Yasui, Toshiyuki/ Ideno, Yuki/ Onizuka, Yoko/ Nakajima-Shimada, Junko/ Shinozaki, Hiromitsu/ Hayashi, Kunihiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 297
Published Date 2019-08
Author Uemura, Yuta/ Sakai, Yoko/ Tsutsumi, Yasuo M./ Kakuta, Nami/ Murakami, Chiaki/ Satomi, Shiho/ Oyama, Takuro/ Ohshita, Naohiro/ Takasago, Tomoya/ Hamada, Daisuke/ Sairyo, Koichi/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 303
Published Date 2019-08
Author Dolgorsuren, Enkh-Amgalan/ Harada, Masafumi/ Kanazawa, Yuki/ Abe, Takashi/ Otomo, Maki/ Matsumoto, Yuki/ Mizobuchi, Yoshifumi/ Nakajima, Kohhei/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 308
Published Date 2019-08
Author Mizobuchi, Yoshifumi/ Nakajima, Kohei/ Fujihara, Toshitaka/ Matsuzaki, Kazuhito/ Mure, Hideo/ Nagahiro, Shinji/ Takagi, Yasushi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 314
Published Date 2019-08