Author Al-Fartosy, Adnan Jassim Mohammed/ Awad, Nadhum Abdulnabi/ Alsalimi, Sadoun Abbas/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 76
Published Date 2021-02
Author Chuma, Masayuki/ Takechi, Kenshi/ Yagi, Kenta/ Sakaguchi, Satoshi/ Nokihara, Hiroshi/ Kane, Chikako/ Sato, Yasutaka/ Niimura, Takahiro/ Goda, Mitsuhiro/ Zamami, Yoshito/ Ishizawa, Keisuke/ Yanagawa, Hiroaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 71
Published Date 2021-02
Author Kawai, Chihiro/ Mori, Kenji/ Tanioka, Tetsuya/ Betriana, Feni/ Mori, Keiko/ Mori, Tatsuo/ Ito, Hiromichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2021-02
Author Morishita, Teruhiro/ Sato, Michiko/ Katayama, Takafumi/ Sumida, Nami/ Omae, Hiroshi/ Satomura, Shigeko/ Sakuma, Masae/ Arai, Hidekazu/ Kawaura, Akihiko/ Takeda, Eiji/ Katoh, Shinsuke/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 48
Published Date 2021-02
Author Nakano, Seiichi/ Kondo, Eiji/ Iwasaki, Hidetaka/ Akizuki, Hironori/ Matsuda, Kazunori/ Azuma, Takahiro/ Sato, Go/ Kitamura, Yoshiaki/ Abe, Koji/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 38
Published Date 2021-02
Author Nishikawa, Tatsuya/ Morishima, Toshitaka/ Fujii, Yuki/ Okawa, Sumiyo/ Otsuka, Tomoyuki/ Kamada, Risa/ Yasui, Taku/ Shioyama, Wataru/ Oka, Toru/ Tabuchi, Takahiro/ Fujita, Masashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2021-02
Author Izaki, Yumiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2021-02
Author Tashiro, Seiki/ Tsuji, Tatsuya/ Miyake, Hidenori/ Kamo, Hitomi/ Sumise, Yuko/ Takai, Shigeharu/ Yoshioka, Kazuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 15
Published Date 2021-02
Author Mansueto, Natalia/ Rotondo, Cinzia/ Corrado, Addolorata/ Cantatore, Francesco Paolo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 6
Published Date 2021-02
Author Sairyo, Koichi/ Maeda, Toru/ Yamashita, Kazuta/ Tezuka, Fumitake/ Morimoto, Masatoshi/ Yagi, Kiyoshi/ Kishima, Kazuya/ Sugiura, Kosuke/ Takeuchi, Makoto/ Yamada, Yuji/ Takata, Yoichiro/ Sakai, Toshinori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2021-02
Author Yano, Mayumi/ Inoue, Arisa/ Toda, Akiyo/ Takahashi, Michiko/ Usami, Makoto/ Hamada, Yasuhiro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 112
Published Date 2021-02
Author Kanamura, Ryo/ Suzuki, Motoyuki/ Otozai, Shinji/ Yoshii, Tadashi/ Okamoto, Hidehiko/ Kitamura, Yoshiaki/ Abe, Koji/ Fujii, Takashi/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 154
Published Date 2021-02
Author Ueoka, Chise/ Nakataki, Masahito/ Ueoka, Yoshinori/ Miyazaki, Atsuko/ Taniguchi, Saki/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 148
Published Date 2021-02
Author Iba, Hitomi/ Shimohata, Takaaki/ Kido, Junko/ Hatayama, Sho/ Uebanso, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2021-02
Author Yokota, Narushi/ Takahashi, Masayuki/ Nishitani, Masaaki/ Minakuchi, Jun/ Kanayama, Hiro-Omi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 42
Published Date 2021-02
Author Uchiumi, Chigusa/ Kato, Hiroshi/ Ishida, Motohiro/ Nakataki, Masahito/ Ohmori, Tetsuro/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 85
Published Date 2021-02