Author Matsuura, Yasushi/ Morishita, Teruhiro/ Sato, Michiko/ Sumida, Nami/ Katayama, Takafumi/ Tsutsumi, Rie/ Sakaue, Hiroshi/ Taketani, Yutaka/ Sairyo, Koichi/ Kawaura, Akihiko/ Takeda, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 249
Published Date 2021-08
Author Fukuta, Shoji/ Kawaguchi, Shinji/ Sairyo, Koichi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 386
Published Date 2021-08
Author Iwasa, Takeshi/ Yamamoto, Yuri/ Shinya, Akari/ Minato, Saki/ Yanagihara, Rie/ Kamada, Shuhei/ Imaizumi, Junki/ Kagawa, Tomohiro/ Shirakawa, Aya/ Noguchi, Hiroki/ Nakagawa, Tomotaka/ Taniguchi, Miyu/ Kadota, Yuri/ Kawakita, Takako/ Yoshida, Kanako/ Kato, Takeshi/ Yasui, Toshiyuki/ Irahara, Minoru/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 228
Published Date 2021-08
Author Tabuena, Ma. Daisy/ Morigaki, Ryoma/ Miyamoto, Ryosuke/ Mure, Hideo/ Yamamoto, Nobuaki/ Miyake, Kazuhisa/ Matsuda, Taku/ Izumi, Yuishin/ Takagi, Yasushi/ Tabuena, Rollin P./ Kawarai, Toshitaka/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 400
Published Date 2021-08
Author Bando, Yoshimi/ Kobayashi, Tomoko/ Miyakami, Yuko/ Sumida, Satoshi/ Kakimoto, Takumi/ Saijo, Yasuyo/ Uehara, Hisanori/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 213
Published Date 2021-08
Author Arakawa, Yusuke/ Miyazaki, Katsuki/ Yoshikawa, Masato/ Yamada, Shinichiro/ Saito, Yu/ Ikemoto, Tetsuya/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 244
Published Date 2021-08
Author Eto, Shohei/ Yoshikawa, Kozo/ Takehara, Yukako/ Yoshimoto, Toshiaki/ Takasu, Chie/ Kashihara, Hideya/ Nishi, Masaaki/ Tokunaga, Takuya/ Nakao, Toshihiro/ Higashijima, Jun/ Iwata, Takashi/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 256
Published Date 2021-08
Author Sakaki, Yuki/ Urushihara, Maki/ Nagai, Takashi/ Fujioka, Keisuke/ Kondo, Shuji/ Kinoshita, Yukiko/ Hattori, Tomoki/ Kagami, Shoji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 292
Published Date 2021-08
Author Okikawa, Shohei/ Higashijima, Jun/ Nishi, Masaaki/ Yoshimoto, Toshiaki/ Eto, Shohei/ Takasu, Chie/ Kashihara, Hideya/ Tokunaga, Takuya/ Yoshikawa, Kozo/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 309
Published Date 2021-08
Author Sasaki, Yutaro/ Takahashi, Masayuki/ Ozaki, Keisuke/ Daizumoto, Kei/ Ueno, Yoshiteru/ Tsuda, Megumi/ Kusuhara, Yoshito/ Fukawa, Tomoya/ Yamamoto, Yasuyo/ Yamaguchi, Kunihisa/ Kanayama, Hiroomi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 326
Published Date 2021-08
Author Saito, Yu/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Ikemoto, Tetsuya/ Yamada, Shinichiro/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 330
Published Date 2021-08
Author Arakawa, Yusuke/ Miyazaki, Katsuki/ Yoshikawa, Masato/ Yamada, Shinichirou/ Saito, Yu/ Ikemoto, Tetsuya/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 342
Published Date 2021-08
Author Chen, Shuhai/ Ikemoto, Tetsuya/ Tokunaga, Takuya/ Okikawa, Shohei/ Miyazaki, Katsuki/ Tokuda, Kazunori/ Yamada, Shinichiro/ Saito, Yu/ Imura, Satoru/ Morine, Yuji/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 347
Published Date 2021-08
Author Fujima, Noriyuki/ Shimizu, Yukie/ Yoshida, Daisuke/ Kano, Satoshi/ Mizumachi, Takatsugu/ Homma, Akihiro/ Yasuda, Koichi/ Onimaru, Rikiya/ Sakai, Osamu/ Kudo, Kohsuke/ Shirato, Hiroki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 354
Published Date 2021-08
Author Nishi, Masaaki/ Shimada, Mitsuo/ Yoshikawa, Kozo/ Higashijima, Jun/ Tokunaga, Takuya/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/ Eto, Shohei/ Yoshimoto, Toshiaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 362
Published Date 2021-08
Author Iwazawa, Haruna/ Tanaka, Hiroaki/ Tatsumichi, Takakiyo/ Yamaguchi, Kazunori/ Takahashi, Koichi/ Suzuki, Kiyo/ Motoki, Takahiro/ Kanenishi, Kenji/ Kosaka, Shinji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 368
Published Date 2021-08
Author Takezawa, Yusuke/ Niitsuma, Soh/ Kawashima, Sayaka/ Miyano, Shunsuke/ Honma, Takashi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 372
Published Date 2021-08