Author Sone, Atsumi/ Aki, Kensaku/ Yasui, Toshiyuki/ Hosoi, Eiji/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 94
Published Date 2023-02
Author Abe, Koji/ Uno, Atsuhiko/ Tamura, Koichi/ Kanamura, Ryo/ Ohnishi, Hiroki/ Ishitani, Yuhki/ Kondo, Eiji/ Azuma, Takahiro/ Sato, Go/ Kitamura, Yoshiaki/ Takeda, Noriaki/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 150
Published Date 2023-02
Author Tada, Miyuki/ Okahisa, Reiko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 171
Published Date 2023-02
Author Aomura, Shigeru/ Nakadate, Hiromichi/ Zhang, Yuelin/ Ueno, Takahiro/ Nishimura, Akiyoshi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 213
Published Date 2023-02
Author Kawakami, Ayuka/ Bando, Mika/ Takashi, Tomoe/ Sugiuchi, Mizuki/ Hyodo, Mizusa/ Mishima, Yuna/ Kuroda, Masashi/ Mori, Hiroyasu/ Kuroda, Akio/ Yumoto, Hiromichi/ Matsuhisa, Munehide/ Sakaue, Hiroshi/ Tsutsumi, Rie/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 241
Published Date 2023-02
Author Tanifuji, Kazuya/ Shiozaki, Yuji/ Koike, Megumi/ Uga, Minori/ Komiya, Aoi/ Miura, Mizuki/ Higashi, Ayami/ Shimohata, Takaaki/ Takahashi, Akira/ Ishizuka, Noriko/ Hayashi, Hisayoshi/ Ichida, Yasuhiro/ Ohtomo, Shuichi/ Horiba, Naoshi/ Miyamoto, Ken-ichi/ Segawa, Hiroko/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 70
Issue 1-2
Start Page 260
Published Date 2023-02