Author Fujimori, Sayumi/ Ohigashi, Izumi/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 71
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2024-02
Author Chiba, Shinichi/ Tomotake, Masahito/ Tsutsumi, Rie/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 71
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2024-02
Author Nozaki, Natsue/ Mori, Kenji/ Tanioka, Tetsuya/ Mori, Keiko/ Takahashi, Kumi/ Hashimoto, Hiroko/ Tayama, Takahiro/ Goji, Aya/ Mori, Tatsuo/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 71
Issue 1-2
Start Page 92
Published Date 2024-02
Author Higashiyama, Ryo/ Kanda, Yuna/ Shimohata, Takaaki/ Ishida, Kai/ Fukushima, Shiho/ Yamazaki, Kohei/ Uebanso, Takashi/ Mawatari, Kazuaki/ Kashimoto, Takashige/ Takahashi, Akira/
Journal Title The Journal of Medical Investigation
Volume 71
Issue 1-2
Start Page 102
Published Date 2024-02