Author Kondo, Hiroko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2006-09-30
Author Sekido, Keiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 1
Start Page 6
Published Date 2006-09-30
Author Haku, Mari/ Takebayashi, Keiko/ Tomiyasu, Toshiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 1
Start Page 12
Published Date 2006-09-30
Author Tamura, Ayako/ Ichihara, Takako/ Takata, Shinjiro/ Minagawa, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Bando, Takae/ Kondo, Hiroko/ Yasui, Natuo/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 1
Start Page 18
Published Date 2006-09-30