Author Morishita, Michiko/ Sakamoto, Keiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 23
Published Date 2007-02-28
Author Tanioka, Tetsuya/ Uranishi, Yumi/ Yamasaki, Rie/ Matsumoto, Masako/ Kurahashi, Yoshihide/ Hashimoto, Fumiko/ Tada, Toshiko/ Matsushita, Yasuko/ Yamazaki, Masao/ Mano, Motoshiro/ Tomotake, Masahito/ Ueno, Shu-ichi/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 36
Published Date 2007-02-28
Author Sekido, Keiko/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 47
Published Date 2007-02-28
Author Tamura, Ayako/ Minagawa, Takako/ Takata, Shinjiro/ Ichihara, Takako/ Kuwamura, Yumi/ Bando, Takae/ Kondo, Hiroko/ Yasui, Natuo/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 53
Published Date 2007-02-28
Author Kuwamura, Yumi/ Yada, Mamiko/ Ishikawa, Yuichi/ Minagawa, Takako/ Ichihara, Takako/ Tamura, Ayako/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 59
Published Date 2007-02-28
Author Hamano, Kanae/
Journal Title The Journal of Nursing Investigation
Volume 5
Issue 2
Start Page 69
Published Date 2007-02-28