Author Yoshida, Hideo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 297
Published Date 2009-01-31
Author Nakano, Masanori/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 303
Published Date 2009-01-31
Author Iga, Hiroki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 309
Published Date 2009-01-31
Author Tanaka, Eiji/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 319
Published Date 2009-01-31
Author Iwata, Takeo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 327
Published Date 2009-01-31
Author Muguruma, Naoki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 333
Published Date 2009-01-31
Author Tokuyama, Reiko/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 341
Published Date 2009-01-31
Author Yuasa, Tetsuya/ Hosokawa, Hiroyoshi/ Tatehara, Seiko/ Tokuyama, Reiko/ Takano, Hideyuki/ Kudo, Keiko/ Fujisawa, Kenji/ Satomura, Kazuhito/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 403
Published Date 2009-01-31
Author Momota, Yukihiro/ Satomura, Kazuhito/ Yuasa, Tetsuya/ Kudo, Keiko/ Takano, Hideyuki/ Hayashi, Yoshio/ Miyamoto, Youji/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 407
Published Date 2009-01-31
Author Momota, Yukihiro/ Satomura, Kazuhito/ Tokuyama, Reiko/ Yuasa, Tetsuya/ Kudo, Keiko/ Takano, Hideyuki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 413
Published Date 2009-01-31
Author Kayama, Shizuo/ Miyake, Yoichiro/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 421
Published Date 2009-01-31
Author Mitome, Masato/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 21
Issue 2
Start Page 423
Published Date 2009-01-31