Author Shirayama, Yasuhiko/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 1
Published Date 2012-01-31
Author Matsuyama, Miwa/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 7
Published Date 2012-01-31
Author Hiasa, Masahiro/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 13
Published Date 2012-01-31
Author Hirao, Kouji/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 21
Published Date 2012-01-31
Author Yamamura, Yoshiko/ Momota, Yukihiro/ Takano, Hideyuki/ Kani, Koichi/ Motegi, Katsumi/ Matsumoto, Fumihiro/ Azuma, Masayuki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 29
Published Date 2012-01-31
Author Toko, Sachie/ Hongama, Seiko/ Honda, Tsuyoshi/ Kashiwabara, Toshiya/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 35
Published Date 2012-01-31
Author Kitamura, Seiichiro/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 39
Published Date 2012-01-31
Author Haneji, Tatsuji/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 45
Published Date 2012-01-31
Author Hosoi, Kazuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 51
Published Date 2012-01-31
Author Noma, Takafumi/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 59
Published Date 2012-01-31
Author Takaishi, Kazumi/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 69
Published Date 2012-01-31
Author Oka, Kenji/ Kawano, Fumiaki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 75
Published Date 2012-01-31
Author Nagao, Kan/ Kimura, Tomoko/ Yasue, Akihiro/ Miyake, Yoichiro/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 79
Published Date 2012-01-31
Author Takeuchi, Hisahiro/ Suge, Toshiyuki/ Momota, Yukihiro/ Ozaki, Kazumi/ Nakamichi, Atsuko/ Miyake, Yoichiro/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 85
Published Date 2012-01-31
Author Fujiwara, Natsumi/ Hoshino, Yumi/ Sugimoto, Mami/ Doi, Tokiko/ Hinode, Daisuke/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 24
Issue 2
Start Page 95
Published Date 2012-01-31