Author Iwamoto, Tsutomu/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 23
Published Date 2014-02-14
Author Hamada, Kenichi/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 29
Published Date 2014-02-14
Author Momota, Yukihiro/ Kani, Koichi/ Takano, Hideyuki/ Takaishi, Kazumi/ Nakagawa, Hiroshi/ Tomioka, Shigemasa/ Kori, Yukiko/ Hashimoto, Toshiaki/ Kitahata, Hiroshi/ Azuma, Masayuki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 35
Published Date 2014-02-14
Author Fujihara, Shinji/ Nakamura, Tatsuya/ Nagata, Kumiko/ Katsura, Tomoko/ Shiota, Chieko/ Horiuchi, Shinya/ Kuroda, Shingo/ Seike, Takuya/ Hashimoto, Ichiro/ Nakanishi, Hideki/ Nagai, Hirokazu/ Miyamoto, Youji/ Tanaka, Eiji/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 41
Published Date 2014-02-14
Author Sekine, Kazumitsu/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 49
Published Date 2014-02-14
Author Suge, Toshiyuki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 55
Published Date 2014-02-14
Author Sugawara, Chieko/ Kawano, Fumiaki/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 61
Published Date 2014-02-14
Author Oishi, Keiji/ Takeuchi, Hisahiro/ Matsuo, Takashi/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 71
Published Date 2014-02-14
Author Suge, Toshiyuki/ Noguchi, Naoto/ Matsuo, Takashi/ Yoshimoto, Katsuhiko/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title 四国歯学会雑誌
Volume 26
Issue 2
Start Page 81
Published Date 2014-02-14