Author Ueda, Mayu/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2015-07-10
Author Nakajima, Yukiko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 9
Published Date 2015-07-10
Author Matsuda, Takashi/ Goto, Takaharu/ Kashiwabara, Toshiya/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 13
Published Date 2015-07-10
Author Honda, Tsuyoshi/ Baba, Takuro/ Fujimoto, Keiko/ Nagao, Kan/ Takahashi, Akira/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 21
Published Date 2015-07-10
Author Aota, Keiko/ Yamamura, Yoshiko/ Yamanoi, Tomoko/ Takegawa, Daisuke/ Kani, Koichi/ Takano, Hideyuki/ Momota, Yukihiro/ Matsumoto, Fumihiro/ Sugawara, Chieko/ Yoshioka, Masami/ Kawano, Fumiaki/ Matsuo, Takashi/ Azuma, Masayuki/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 29
Published Date 2015-07-10
Author Yamamura, Yoshiko/ Aota, Keiko/ Takegawa, Daisuke/ Sogawa, Yuka/ Yamanoi, Tomoko/ Takano, Hideyuki/ Kani, Koichi/ Matsumoto, Fumihiro/ Momota, Yukihiro/ Kawano, Fumiaki/ Matsuo, Takashi/ Azuma, Masayuki/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 1
Start Page 37
Published Date 2015-07-10