Author Tomotake, Yoritoki/ Tajima, Toyoko/ Naitou, Yoshihito/ Shimizu, Yuji/ Yamada, Yukio/ Ishida, Yuichi/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 2
Start Page 55
Published Date 2016-02-29
Author Hayashi, Sakiko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 2
Start Page 63
Published Date 2016-02-29
Author Haneji, Tatsuji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 2
Start Page 71
Published Date 2016-02-29
Author Akamatsu, Tetsuya/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 2
Start Page 77
Published Date 2016-02-29
Author Matsuo, Takashi/ Nakanishi, Tadashi/ Yumoto, Hiromichi/ Hirao, Kouji/ Shinohara, Chihiro/ Tominaga, Toshihiko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 28
Issue 2
Start Page 87
Published Date 2016-02-29