Author Yamanoi, Tomoko/ Aota, Keiko/ Momota, Yukihiro/ Azuma, Masayuki/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 29
Issue 2
Start Page 39
Published Date 2017-04-04
Author Mihara, Chie/ Naruishi, Koji/ Bando, Mika/ Nishikawa, Yasufumi/ Jung-Hwan, Lew/ Sakamoto, Eijiro/ Ikuta, Takahisa/ Kono, Kaoru/ Kajiura, Yukari/ Hashimoto, Mari/ Nakajima, Yukiko/ Inagaki, Yuji/ Ninomiya, Masami/ Kido, Jun-ichi/ Nagata, Toshihiko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 29
Issue 2
Start Page 49
Published Date 2017-04-04
Author Horiguchi, Taigo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 29
Issue 2
Start Page 55
Published Date 2017-04-04
Author Kawai, Nobuhiko/ Tanaka, Eiji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 29
Issue 2
Start Page 63
Published Date 2017-04-04