Author Bayarsaikhan, Od/ Kawai, Nobuhiko/ Mori, Hiroyo/ Kinouchi, Nao/ Nikawa, Takeshi/ Tanaka, Eiji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2017-06-30
Author Fujiwara, Natsumi/ Murakami, Keiji/ Nakao, Michiyasu/ Toguchi, Munehisa/ Yumoto, Hiromichi/ Hirota, Katsuhiko/ Matsuo, Takashi/ Sano, Shigeki/ Ozaki, Kazumi/ Miyake, Yoichiro/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 8
Published Date 2017-06-30
Author Baba, Takuro/ Goto, Takaharu/ Fujimoto, Keiko/ Honda, Tsuyoshi/ Yagi, Kazutomo/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 18
Published Date 2017-06-30
Author Yamada, Koichi/ Arakaki, Rieko/ Yamada, Akiko/ Kudo, Yasusei/ Ishimaru, Naozumi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 26
Published Date 2017-06-30
Author Kudo, Yasusei/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 33
Published Date 2017-06-30
Author Nakagawa, Hiroshi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 30
Issue 1
Start Page 40
Published Date 2017-06-30