Author Yumoto, Hiromichi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2018-07-05
Author Chimeddulam, Gantumur/ Nishigawa, Keisuke/ Naito, Yoshihito/ Dalanon, Junhel/ Afroz, Shaista/ Hayama, Rika/ Oshima, Masamitsu/ Tomotake, Yoritoki/ Ichikawa, Tetsuo/ Matsuka, Yoshizo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 13
Published Date 2018-07-05
Author Maeda, Naoki/ Hosoki, Hidehiko/ Yoshida, Midori/ Suito, Hideki/ Dashpuntsag, Oyunbat/ Matsumoto, Fumihiro/ Matsuka, Yoshizo/ Tanaka, Eiji/ Honda, Eiichi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 25
Published Date 2018-07-05
Author Fujimoto, Keiko/ Honda, Tsuyoshi/ Suito, Hideki/ Nagao, Kan/ Ichikawa, Tetsuo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 32
Published Date 2018-07-05
Author Okawa, Toshinori/ Abe, Susumu/ Nakano, Masanori/ Oka, Kenji/ Horikawa, Eriko/ Kawano, Fumiaki/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 39
Published Date 2018-07-05
Author Ishikawa, Yasuko/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 49
Published Date 2018-07-05
Author Takahashi, Akira/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 57
Published Date 2018-07-05
Author Takaishi, Kazumi/ Fujiwara, Shigeki/ Eguchi, Satoru/ Otsuka, Ryo/ Akazawa, Yuki/ Kitamura, Takamasa/ Ueda, Kimiko/ Nakagawa, Hiroshi/ Kani, Koichi/ Aota, Keiko/ Momota, Yukihiro/ Yamamura, Yoshiko/ Kudoh, Keiko/ Ohe, Go/ Tamatani, Tetsuya/ Miyamoto, Youji/ Azuma, Masayuki/ Iwamoto, Tsutomu/ Kitahata, Hiroshi/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 62
Published Date 2018-07-05
Author Yamaguchi-Ueda, Kimiko/ Kawarabayashi, Keita/ Miyazaki, Aya/ Kurogoushi, Rika/ Iwata, Kokoro/ Sugimoto, Asuna/ Akazawa, Yuki/ Hasegawa, Tomokazu/ Iwamoto, Tsutomu/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 68
Published Date 2018-07-05
Author Iga, Hiroki/ Hinode, Daisuke/ Rodis, Omar Marianito Maningo/ Shirayama, Yasuhiko/ Toivanen-Labiad, Tuula/ Nuutinen, Erja/ Haarala, Päivi/ Ahokas, Aija/ Kawano, Fumiaki/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 31
Issue 1
Start Page 73
Published Date 2018-07-05