Author Hayama, Rika/ Okura, Kazuo/ Oshima, Masamitsu/ Hosoki, Maki/ Suzuki, Yoshitaka/ Miyagi, Mayu/ Inoue, Miho/ Iwasa, Takuma/ Dalanon, Junhel/ Raju, Resmi/ Rodis, Omar Marianito Maningo/ Matsuka, Yoshizo/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 34
Issue 1
Start Page 1
Published Date 2021-09-08
Author Liu, Yao/ Xia, Linze/ Kano, Fumiya/ Hashimoto, Noboru/ Matsuka, Yoshizo/ Yamamoto, Akihito/ Tanaka, Eiji/
Journal Title Journal of Oral Health and Biosciences
Volume 34
Issue 1
Start Page 11
Published Date 2021-09-08