Author Ito, Yoshifumi/
Journal Title Natural Science Research
Volume 18
Start Page 1
Published Date 2004-12-24
Author Ishida, Keisuke/ Yoshioka, Miho/ Okamoto, Haruka/ Nanba, Ariko/ Nakao, Ken-ichi/ Kozai, Takeshi/
Journal Title Natural Science Research
Volume 18
Start Page 15
Published Date 2004-12-24
Author Shiota, Tsugio/ Hara, Ikuo/
Journal Title Natural Science Research
Volume 18
Start Page 25
Published Date 2004-12-24