Author Sun, Yuanzhi/ Enkhjargal, Molomjamts/ Sugihara, Aya/ Yamada, Saki/ Chen, Xiaohui/ Miura, Yukari/ Fukunaga, Eri/ Satoh, Masaya/ Oyama, Yasuo/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Start Page 53
Published Date 2013-10
Author Nishiyama, Ken-ichi/ Nagaoka, Shinji/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Start Page 61
Published Date 2013-10
Author Sugiyama, Noriko/ Maeda, Ayumi/ Tanaka, Hiroshi/ Hanafusa, Eiichiro/ Kanai, Taku/ Satoh, Takanori/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Start Page 73
Published Date 2013-10
Author Yamaguchi, Yasuaki/ Miyano-Ono, Momoyo/ Kyogoku-Tsujinaka, Hitomi/ Yamaguchi, Ayano/ Aoki, Taku/ Satoh, Takanori/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Start Page 83
Published Date 2013-10
Author Murata, Akihiro/ Maekawa, Hirokazu/
Journal Title 徳島大学総合科学部自然科学研究 = Natural Science Research, The University of Tokushima
Volume 27
Issue 4
Start Page 91
Published Date 2013-10