Author Ojima, Masanori/ Chikamori-Aoyama, Mika/ Mori, Natsuko/ Kishino, Yasuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 1
Start Page 1
Published Date 1995-02-25
Author Iguchi, Hiroyoshi/ Matsumoto, Takahiro/ Masuda, Kazuhiko/ Fujimoto, Hiroshi/ Takeichi, Toshiaki/ Kimura, Shigeaki/ Taguchi, Emiko/ Aihara, Kenichi/ Kato, Shuji/ Kato, Midori/ Murasawa, Masatoshi/ Iwasaka, Naohito/ Miyoshi, Yasuyuki/ Kuratate, Shinji/ Kurahashi, Miho/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 1
Start Page 11
Published Date 1995-02-25
Author Xu, Ming/ Yamaguchi, Hiroshi/ Ishimoto, Yasuhito/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 1
Start Page 21
Published Date 1995-02-25
Author Ito, Satomi/ Nakamura, Hideki/ Miyoshi, Tamotsu/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 1
Start Page 34
Published Date 1995-02-25