Author Kageji, Teruyoshi/ Matsumoto, Keizo/ Nakagawa, Yoshinobu/ Hatanaka, Hiroshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Start Page 49
Published Date 1995-08-25
Author Kitagawa, Tetsuya/ Katoh, Itsuo/ Hori, Takaki/ Masuda, Yutaka/ Chikugo, Fumio/ Shimoe, Yasushi/ Kawahito, Tomohisa/ Kitaichi, Takashi/ Fukuta, Yasushi/ Matsuoka, Suguru/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Start Page 64
Published Date 1995-08-25
Author Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Ogawa, Yuuji/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Start Page 75
Published Date 1995-08-25
Author Yoshizumi, Masanori/ Kitagawa, Tetsuya/ Hori, Takaki/ Chikugo, Fumio/ Kawahito, Tomohisa/ Tano, Kazutoshi/ Itoh, Kenzo/ Kitaichi, Takashi/ Fukuta, Yasushi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Start Page 90
Published Date 1995-08-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 2-4
Start Page 97
Published Date 1995-08-25