Author Ohata, Yoshinori/ Soga, Tetsuro/ Shichijo, Fumio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 157
Published Date 1995-12-25
Author Iaumidani, Tomohiko/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 172
Published Date 1995-12-25
Author Kaneko, Fumihito/ Hondo, Hideki/ Matsumoto, Keizo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 193
Published Date 1995-12-25
Author Matsubara, Shunji/ Satoh, Koichi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 205
Published Date 1995-12-25
Author Nishitani, Kazutoshi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 222
Published Date 1995-12-25
Author Yoda, Keishi/ Shichijo, Fumio/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 240
Published Date 1995-12-25
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 272
Published Date 1995-12-25
Author Ogawa, Yuuji/ Nagamine, Isao/ Egawa, Shouko/ Furuta, Noriko/ Ikuta, Takumi/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 51
Issue 6
Start Page 256
Published Date 1995-12-25