Author Sakamaki, Koichiro/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 367
Published Date 1998-12-25
Author Masuda, Hironori/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 375
Published Date 1998-12-25
Author Ogawa, Yoshihiro/ Kitagawa, Tetsuya/ Hori, Takaki/ Masuda, Yutaka/ Kitaichi, Takashi/ Wakisaka, Yoshinari/ Watanabe, Mie/ Yasuda, Osamu/ Kanoh, Masashi/ Tominaga, Takashi/ Saitoh, Katsuhiko/ Katoh, Itsuo/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 386
Published Date 1998-12-25
Author Nakayama, Toshitaka/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 393
Published Date 1998-12-25
Author Shinno, Kiyohito/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 398
Published Date 1998-12-25
Author 岡田, 修治/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 402
Published Date 1998-12-25
Author 吉岡, 一夫/
Journal Title Shikoku Acta Medica
Volume 54
Issue 6
Start Page 404
Published Date 1998-12-25