Author Ohmori, Tetsuro/ 森井, 章二/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 29
Published Date 2000-04-25
Author Inoue, Kazuomi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 30
Published Date 2000-04-25
Author Yasui, Toshiyuki/ Tezuka, Michiko/ Yamada, Masayo/ Uemura, Hirokazu/ Irahara, Minoru/ Aono, Toshihiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 35
Published Date 2000-04-25
Author Ninomiya, Tsuneo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 40
Published Date 2000-04-25
Author Otsuka, Tomotake/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 46
Published Date 2000-04-25
Author Miyauchi, Kazuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 51
Published Date 2000-04-25
Author Miura, Murato/ Morimoto, Shigetoshi/ Niki, Syunsuke/ Wada, Daisuke/ Fukumoto, Tsuneo/ Sohnaka, Yasuhide/ Tanaka, Naoomi/ Tsuyuguchi, Masaru/ Jinnouchi, Yuka/ Yasumoto, Satoshi/ Akazawa, Takako/ Nakahara, Toshiyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 59
Published Date 2000-04-25
Author Miyauchi, Takayuki/ Hashimoto, Takuya/ Kuroda, Takeshi/ Kuratate, Shinji/ Yada, Seigo/ Fujimine, Masaaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 64
Published Date 2000-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 69
Published Date 2000-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 2
Start Page 71
Published Date 2000-04-25