Author Nagahiro, Shinji/ 日下, 和昌/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 207
Published Date 2000-12-25
Author Harada, Masafumi/ Yoneda, Kazuhide/ Morita, Naomi/ Takeuchi, Mayumi/ Hisaoka, Sonoka/ Okada, Toshiko/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 208
Published Date 2000-12-25
Author Uno, Masaaki/ Shinno, Kiyohito/ Matsubara, Shunji/ Sato, Koichi/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 213
Published Date 2000-12-25
Author Hondo, Hideki/ Takimoto, Osamu/ Takase, Kensaku/ Kashihara, Michiharu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 218
Published Date 2000-12-25
Author Satoh, Koichi/ Matsubara, Shunji/ Nakajima, Norio/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 227
Published Date 2000-12-25
Author Sano, Yuji/ Sato, Junko/ Nakabai, Tosiaki/ Sakura, Noboru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 235
Published Date 2000-12-25
Author Sasaki, Isao/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 240
Published Date 2000-12-25
Author Shinahara, Kumi/ Ohigashi, Izumi/ Ito, Michinori/ Matsuda, Junko/ Naito, Etsuo/ Yokota, Ichiro/ Ogawa, Yukiko/ Kuroda, Yasuhiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 244
Published Date 2000-12-25
Author Shiraishi, Tatsuhiko/ Iuchi, Arata/ Niki, Miyako/ Okazaki, Michiyo/ Murata, Masahiko/ Inoue, Hiroshi/ Fujiwara, Souichiro/ Horie, Takahiro/ Yamamoto, Hiroshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Start Page 251
Published Date 2000-12-25