Author Arase, Seiji/ 重見, 文雄/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 51
Published Date 2001-06-25
Author Kubo, Yoshiaki/ Urano, Yoshio/ Minami, Mitsuyoshi/ Arase, Seiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 53
Published Date 2001-06-25
Author Hida, Yasutoshi/ Urano, Yoshio/ Minami, Mitsuyoshi/ Arase, Seiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 58
Published Date 2001-06-25
Author Shikiji, Takanori/ Harada, Katsuhiro/ Hirose, Kenji/ Arase, Seiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 63
Published Date 2001-06-25
Author Takiwaki, Hirotsugu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 67
Published Date 2001-06-25
Author Uchida, Naoyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 72
Published Date 2001-06-25
Author Shinka, Toshikatsu/ Naroda, Takushi/ Tamura, Takamichi/ Unemi, Yukiko/ Tsuji, Keiko/ Sasahara, Kenji/ Nakahori, Yutaka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 79
Published Date 2001-06-25
Author Machida, Yoshiya/ Mimura, Seiji/ Kunikata, Norichika/ Hirata, Akio/ Takiguchi, Eizo/ Masuhara, Junji/ Shinohara, Takashi/ Watanabe, Takeshi/ Kurokami, Kazuyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 57
Issue 3
Start Page 84
Published Date 2001-06-25