Author Morimoto, Tadaoki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2002-04-25
Author Hashimoto, Tadayo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2002-04-25
Author Shimizu, Ichiro/ Itonaga, Mina/ Lu, Guangming/ Cui, Xuezhi/ Toyota, Yoshio/ Kubo, Kenichiro/ Shinomiya, Hirohiko/ Tsutsui, Akemi/ Okahisa, Toshiya/ Shibata, Hiroshi/ Honda, Hirohito/ Ito, Susumu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 22
Published Date 2002-04-25
Author Hosokawa, Shinobu/ Niki, Toshiharu/ 徳島AMI 研究会/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2002-04-25
Author Sasaki, Katsuya/ Miyake, Hidenori/ Shinohara, Hisamitsu/ Fujii, Masahiko/ Ando, Tsutomu/ Tashiro, Seiki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 40
Published Date 2002-04-25
Author Harino, Yukari/ Ogasawara, Kunio/ Fukuda, Yo/ Aoki, Yoshinori/ Kondo, Toshihiko/ Nishii, Hiroshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 46
Published Date 2002-04-25
Author Sasaki, Katsuya/ Miyake, Hidenori/ Hosokawa, Ayu/ Fujii, Masahiko/ Ando, Tsutomu/ Tashiro, Seiki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2002-04-25
Author Yoshioka, Kazuo/ Manabe, Yasushi/ Yanada, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 57
Published Date 2002-04-25
Author Sasaki, Katsuya/ Miyake, Hidenori/ Fujii, Masahiko/ Ogasawara, Takashi/ Ando, Tsutomu/ Tashiro, Seiki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 61
Published Date 2002-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 66
Published Date 2002-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2002-04-25