Author Yamamoto, Shigeru/ 片岡, 善彦/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 183
Published Date 2002-10-25
Author Terao, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 184
Published Date 2002-10-25
Author Kishi, Kyoichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 189
Published Date 2002-10-25
Author Awane, Naomi/ Arai, Hidekazu/ Takeda, Eiji/ Matsumura, Akiko/ Takahashi, Yasuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 194
Published Date 2002-10-25
Author Miyamoto, Ken-ichi/ Kuwahata, Masashi/ Segawa, Hiroko/ Ito, Mikiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 201
Published Date 2002-10-25
Author Irahara, Minoru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 205
Published Date 2002-10-25
Author Harada, Masafumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 214
Published Date 2002-10-25
Author Mitani, Hiroaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 220
Published Date 2002-10-25
Author Kishi, Koichi/ Hiasa, Yoshikazu/ Tomokane, Takeshi/ Yamaguchi, Koji/ Ogura, Riyo/ Ohara, Yoshikazu/ Ogata, Tatsuro/ Yuba, Kenichiro/ Kusunoki, Kanji/ Takahashi, Takefumi/ Hosokawa, Shinobu/ Otani, Ryuji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 227
Published Date 2002-10-25
Author Kuwahara, Tomomi/ Kuroiwa, Kimiko/ Nakayama, Haruyuki/ Ohnishi, Yoshinari/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 234
Published Date 2002-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 236
Published Date 2002-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 237
Published Date 2002-10-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 58
Issue 4-5
Start Page 254
Published Date 2002-10-25