Author Izumi, Keisuke/ 桜井, えつ/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2007-04-25
Author Izumi, Keisuke/ Mikasa, Hiroaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 2
Published Date 2007-04-25
Author Akaike, Masashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 5
Published Date 2007-04-25
Author Morikawa, Tomiaki/ Moriguchi, Hiroki/ Okada, Tatsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 11
Published Date 2007-04-25
Author Sakane, Ayuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2007-04-25
Author Fukushima, Yasue/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 23
Published Date 2007-04-25
Author Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 27
Published Date 2007-04-25
Author Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 32
Published Date 2007-04-25
Author Kaneda, Yuji/ Yada, Seigo/ Yamaguchi, Takeshi/ Miyauchi, Takayuki/ Kuratate, Masashi/ Yogita, Shiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 40
Published Date 2007-04-25
Author Ikawa, Koichi/ Bando, Yoshiaki/ Miyoshi, Yasuyuki/ Iwasaka, Naohito/ Murasawa, Masatoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 44
Published Date 2007-04-25
Author Yuasa, Yasuhiro/ Sakata, Akihiro/ Kimura, Suguru/ Okitsu, Hiroshi/ Ishikawa, Masashi/ Ichimori, Toshihiro/ Ishikura, Hisashi/ Takizawa, Hiromitsu/ Shirono, Ryozo/ Fujii, Yoshiyuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 49
Published Date 2007-04-25
Author Kaneda, Yuji/ Yada, Seigo/ Yamaguchi, Takeshi/ Miyauchi, Takayuki/ Kuratate, Masashi/ Yogita, Shiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 54
Published Date 2007-04-25
Author Tominaga, Takashi/ Ichikawa, Yoichi/ Kanbara, Tamotsu/ Kitaichi, Takashi/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 58
Published Date 2007-04-25
Author Ogata, Yorihiko/ Miyoshi, Ryo/ Kishida, Motoi/ Matsuyama, Kazuo/ Kikutsuji, Toru/ Miura, Murato/ Tashiro, Seiki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2007-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 66
Published Date 2007-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 1-2
Start Page 68
Published Date 2007-04-25