Author Matsumoto, Toshio/ 片岡, 善彦/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 85
Published Date 2007-08-25
Author Fujinaka, Yuichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 86
Published Date 2007-08-25
Author Shintani, Yasumi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 90
Published Date 2007-08-25
Author Nakaya, Yutaka/ Harada, Nagakatsu/ Mawatari, Kazuaki/ Takahashi, Akira/ Hosaka, Toshio/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 97
Published Date 2007-08-25
Author Aihara, Ken-ichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 101
Published Date 2007-08-25
Author Takahashi, Yasuko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 104
Published Date 2007-08-25
Author Hirasaka, Katsuya/ Kohno, Shohei/ Kagawa, Sachiko/ Nakao, Reiko/ Furochi, Harumi/ Kishi, Kyoichi/ Nikawa, Takeshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2007-08-25
Author Kasahara, Masatomi/ Horisuji, Fujiko/ Sawai, Toshiko/ Okumura, Shigeko/ Iwatani, Saki/ Isawa, Mayumi/ Morioka, Takako/ Katada, Eiko/ Fujishima, Kaneko/ Takata, Taeko/ Akita, Masako/ Yamaguchi, Keiko/ Tsuruo, Miho/ Terasawa, Toshihide/ Kudo, Michiyo/ Yuasa, Tomoyuki/ Kitazoe, Kenichi/ Kinouchi, Mizuho/ Mihara, Masaaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 116
Published Date 2007-08-25
Author Morita, Naomi/ Otsuka, Hideki/ Yamashita, Kyo/ Kunikane, Yamato/ Fujita, Akihiko/ Yuasa, Masao/ Shitakubo, Yasufumi/ Saegusa, Hiroshi/ Kishi, Taro/ Nose, Hayato/ Hirayama, Ayumi/ Sato, Kazuo/ Nishitani, Hiromu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 121
Published Date 2007-08-25
Author Mitani, Hiroaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 127
Published Date 2007-08-25
Author Kanemura, Hirofumi/ Miyake, Hidenori/ Yamasaki, Shinichi/ Wada, Daisuke/ Fukumoto, Tsuneo/ Sounaka, Yasuhide/ Shimada, Mitsuo/ Tsuyuguchi, Masaru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 134
Published Date 2007-08-25
Author Kenzaki, Koichiro/ Kajikawa, Aiichiro/ Honda, Junko/ Yuasa, Yasuhiro/ Yamai, Hiromichi/ Takechi, Hirokazu/ Yoshida, Takahiro/ Seike, Junichi/ Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 138
Published Date 2007-08-25
Author Kanemura, Hirofumi/ Miyake, Hidenori/ Yamasaki, Shinichi/ Wada, Daisuke/ Fukumoto, Tsuneo/ Sounaka, Yasuhide/ Shimada, Mitsuo/ Tsuyuguchi, Masaru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 143
Published Date 2007-08-25
Author Miyamoto, Hidenori/ Nishioka, Masanori/ Kurita, Nobuhiro/ Yoshikawa, Kouzou/ Higashijima, Jun/ Miyatani, Tomohiko/ Honda, Junko/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 149
Published Date 2007-08-25
Author Kanemura, Hirofumi/ Wada, Daisuke/ Nakao, Toshihiro/ Nakagawa, Yasushi/ Hino, Naoki/ Miyake, Hidenori/ Yamasaki, Shinichi/ Fukumoto, Tsuneo/ Sounaka, Yasuhide/ Shimada, Mitsuo/ Tsuyuguchi, Masaru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 153
Published Date 2007-08-25
Author Yoshida, Takahiro/ Gotou, Masakazu/ Yamai, Hiromichi/ Seike, Junichi/ Honda, Junko/ Tangoku, Akira/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 63
Issue 3-4
Start Page 157
Published Date 2007-08-25