Author Kitagawa, Tetsuya/ 中山, 公司/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 57
Published Date 2010-08-25
Author Sata, Masataka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 59
Published Date 2010-08-25
Author Yamada, Hirotsugu/ Kenya, Kusunose/ Nishio, Susumu/ Soeki, Takeshi/ Sata, Masataka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 63
Published Date 2010-08-25
Author Mori, Kazuhiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 71
Published Date 2010-08-25
Author Fujimoto, Eiki/ Chikugo, Fumio/ Sugano, Mikio/ Motoki, Tatsuo/ Kurobe, Hirotsugu/ Yoshida, Homare/ Kanbara, Tamotsu/ Kitaichi, Takashi/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 77
Published Date 2010-08-25
Author Kurobe, Hirotsugu/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 81
Published Date 2010-08-25
Author Asanoma, Michihito/ Mori, Hiroki/ Kurita, Nobuhiro/ Utunomiya, Toru/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 85
Published Date 2010-08-25
Author Motoki, Tatsuo/ Kurobe, Hirotsugu/ Hirata, Yoichiro/ Terahashi, Atsuko/ Sugano, Mikio/ Yoshida, Homare/ Kanbara, Tamotsu/ Kitaichi, Takashi/ Sata, Masataka/ Kitagawa, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 91
Published Date 2010-08-25
Author Ueyama, Yuuji/ Yamanaka, Akemi/ Yoshioka, Kazuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 95
Published Date 2010-08-25
Author Bando, Mika/ Yamamoto, Nobuaki/ Terasawa, Yuka/ Izumi, Yuishin/ Kaji, Ryuji/ Satomi, Junichiro/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 101
Published Date 2010-08-25
Author Yamasaki, Seiji/ Yogita, Sirou/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 107
Published Date 2010-08-25
Author Yoshida, Takahiro/ Honda, Junko/ Uyama, Kou/ Sumi, Takanao/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 66
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2010-08-25