Author 佐田, 政隆/ Matsuoka, Suguru/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 103
Published Date 2011-08-25
Author Yamada, Hirotsugu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 105
Published Date 2011-08-25
Author Miura, Hajime/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2011-08-25
Author Hashimoto, Rie/ Takeda, Eiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 117
Published Date 2011-08-25
Author Wakatauki, Tetsuzo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 123
Published Date 2011-08-25
Author Nagayama, Masatoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 127
Published Date 2011-08-25
Author Tayama, Masanobu/ Okabe, Tatuhiko/ Nakase, Katsunori/ Toyota, Kenji/ Utsunomiya, Masato/ Toyosaki, Matome/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 135
Published Date 2011-08-25
Author Kadota, Takako/ Tsutsumi, Yasuo M/ Oshita, Syuzo/ Kakuta, Nami/ Tanaka, Katsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 143
Published Date 2011-08-25
Author Imura, Satoru/ Hanaoka, Jun/ Kanamoto, Mami/ Mori, Hiroki/ Ikemoto, Tetsuya/ Morine, Yuji/ Utsunomiya, Tohru/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 147
Published Date 2011-08-25
Author Nishiyama, Akira/ Yamaguchi, Tadashi/ Kanematsu, Yasuhisa/ Matsusita, Nobuhisa/ Satomi, Junichiro/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 155
Published Date 2011-08-25
Author Miyamoto, Hidenori/ Asanoma, Michihito/ Miyamoto, Hideyuki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 159
Published Date 2011-08-25
Author Miyamoto, Hidenori/ Asanoma, Michihito/ Miyamoto, Hideyuki/ Shimada, Mitsuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 3-4
Start Page 165
Published Date 2011-08-25