Author 井本, 逸勢/ Kamada, Masaharu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 169
Published Date 2011-12-25
Author 石本, 寛子/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 171
Published Date 2011-12-25
Author Noma, Yoshihiko/ /
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 173
Published Date 2011-12-25
Author Shirakami, Atsuhisa/ /
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 177
Published Date 2012-12-25
Author Maeda, Michiyo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 181
Published Date 2011-12-25
Author Matsuhisa, Munehide/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 187
Published Date 2011-12-25
Author 東野, 恒作/ 岡田, 哲/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 193
Published Date 2011-12-25
Author Yamamoto, Hiroshi/ /
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 195
Published Date 2011-12-25
Author Goto, Tomohiro/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 199
Published Date 2011-12-25
Author Hamada, Daisuke/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 203
Published Date 2012-12-25
Author Murata, Yutaka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 205
Published Date 2011-12-25
Author Sato, Nori/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 207
Published Date 2011-12-25
Author Nishimura, Akiyoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 211
Published Date 2011-12-25
Author Chujo, Keiko/ Okada, Kazumi/ Yamada, Mayumi/ Oohashi, Teruyo/ Komatu, Machiko/ Shima, Kenji/ Mizuguchi, Takashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 235
Published Date 2011-12-25
Author Inoue, Seiya/ Kuratate, Shinji/ Chikakiyo, Motoya/ Yagi, Toshiyuki/ Hirose, Toshiyuki/ Saitou, Seiya/ Sumitomo, Masayuki/ Fuzino, Ryouzou/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 241
Published Date 2011-12-25
Author Aki, Kensaku/ Aihara, Minako/ Moriuchi, Takako/ Mori, Miwa/ Hosoi, Eiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 247
Published Date 2011-12-25
Author Hara, Tomoya/ Iwase, Takashi/ Takashima, Akira/ Yamasaki, Hiromu/ Ogasawara, Kozue/ Bando, Sachiko/ Ise, Takayuki/ Niki, Toshiyuki/ 楠瀬, 賢也/ Sumitomo-Ueda, Yuka/ Tomita, Noriko/ Yamaguchi, Koji/ Taketani, Yoshio/ Yamada, Hirotsugu/ Soeki, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Akaike, Masashi/ Nose, Hayato/ Takao, Shoichiro/ Otsuka, Hideki/ Harada, Masashi/ Nishioka, Yasuhiko/ Sata, Masataka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 253
Published Date 2011-12-25
Author Fujioka, Keisuke/ Saijo, Atsuro/ Toyoda, Yuko/ Kakiuchi, Souji/ Hanibuchi, Masaki/ Azuma, Masahiko/ Takeuchi, Kyouko/ Fujii, Shirou/ Nakamura, Shingen/ Udaka, Kengo/ Kagawa, Kumiko/ Abe, Masahiro/ Mizutani, Tomoya/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 257
Published Date 2011-12-25
Author Utsunomiya, Shunsuke/ Miyazaki, Junichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 263
Published Date 2011-12-25
Author Sato, Hirohiko/ Shimada, Mitsuo/ Kurita, Nobuhiro/ Iwata, Takashi/ Nishioka, Masanori/ Morimoto, Shinya/ Yoshikawa, Kozo/ Miyatani, Tomohiko/ Goto, Masakazu/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/ Ogata, Yorihiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 67
Issue 5-6
Start Page 267
Published Date 2011-12-25