Author Miyamoto, Ken-ichi/ 大森, 哲郎/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2012-04-25
Author Takeda, Eiji/ Okumura, Hisami/ Yamamoto, Hironori/ Taketani, Yutaka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2012-04-25
Author Sumitani, Satsuki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 9
Published Date 2012-04-25
Author Kosaka, Masaaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 13
Published Date 2012-04-25
Author Tomotake, Masahito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 19
Published Date 2012-04-25
Author Nakaya, Yutaka/ Sakaue, Hiroshi/ Harada, Nagakatsu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 23
Published Date 2012-04-25
Author Nishitani, Noriko/ Fushitani, Syuji/ Shibata, Hirofumi/ Takiguchi, Masufumi/ Kawazoe, Kazuyoshi/ Yoshihara, Shin’ichi/ Minakuchi, Kazuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2012-04-25
Author Mizobuchi, Yoshifumi/ Satomi, Junichiro/ Kageji, Teruyoshi/ Okazaki, Toshiyuki/ 兼松, 康久/ Nagahiro, Shinji/ Nishimura, Masaji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 35
Published Date 2012-04-25
Author Sato, Hirohiko/ Shimada, Mitsuo/ Ogasawara, Takashi/ Ootsuka, Toshihiro/ Ando, Tsutomu/ Nagahori, Junji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 41
Published Date 2012-04-25
Author Takahashi, Hideyuki/ Kurisu, Shigeru/ 八田, 健/ Koyama, Takashi/ 杉本, 貴樹/ Umeki, Masahiko/ 松岡, 英仁/ Miyamoto, Katsufumi/ 森本, 喜久/ Ohishi, Tatsuroh/ 坂平, 英樹/ 吉岡, 勇気/ 上田, 泰弘/ 久保田, 仁守/ 土井, 健史/ 増永, 直久/ 堀口, 英久/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2012-04-25
Author Sato, Hirohiko/ Shimada, Mitsuo/ Kurita, Nobuhiro/ Morine, Yuji/ Yoshikawa, Kozo/ Inaba, Kazuki/ Uyama, Ichiro/ Iwata, Takashi/ Nishioka, Masanori/ Morimoto, Shinya/ Miyatani, Tomohiko/ Kashihara, Hideya/ Takasu, Chie/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 53
Published Date 2012-04-25
Author Ogata, Shinya/ Ishikawa, Daichi/ Tagami, Yoshifumi/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 59
Published Date 2012-04-25
Author Ogata, Shinya/ Ishikawa, Daichi/ Tagami, Yoshifumi/ Katakawa, Masatomo/ Bando, Yoshiaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 63
Published Date 2012-04-25
Author Takechi, Katsuya/ Okitsu, Hiroshi/ Kuramoto, Shunsuke/ Matsumoto, Daisuke/ Furukawa, Takako/ Matsuoka, Yutaka/ Kihara, Ayumi/ Tomibayashi, Atsushi/ Yuasa, Yasuhiro/ Ishikura, Hisashi/ Kimura, Suguru/ Sakata, Akihiro/ Okitsu, Natsu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2012-04-25
Author Kondo, Asami/ Yuasa, Yasuhiro/ Okitsu, Hiroshi/ Kuramoto, Shunsuke/ Matsumoto, Daisuke/ Furukawa, Takako/ Matsuoka, Yutaka/ Kihara, Ayumi/ Ishikura, Hisashi/ Kimura, Suguru/ Sakata, Akihiro/ Kuwayama, Yasuharu/ Yamashita, Michiko/ Hujii, Yoshiyuki/ Okitsu, Natsu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 73
Published Date 2012-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2012-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 1-2
Start Page 81
Published Date 2012-04-25