Author Ikushima, Hitoshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 97
Published Date 2012-08-25
Author Nishiuchi, Takeshi/ Nagase, Norio/ Komatsu, Machiko/ Fukushima, Yasue/ Okushi, Hidesato/ Mitani, Hiroaki/ Yata, Kentaro/ Akaike, Masashi/ Hiasa, Yoshikazu/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 111
Published Date 2012-08-25
Author Takahashi, Naoki/ Ueyama, Yuuji/ Yamanaka, Akemi/ Yoshioka, Kazuo/ Imanaka, Hideaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 119
Published Date 2012-08-25
Author Miyagawa, Misao/ Yasuhara, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 125
Published Date 2012-08-25
Author Okuda, Kikuko/ Nakase, Katsunori/ Kondo, Kazuya/ Tani, Hiroe/ Iwasa, Yukie/ Takahashi, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 131
Published Date 2012-08-25
Author Tokunaga, Takuya/ Miyake, Hidenori/ Aoyama, Mariko/ Matsumoto, Noriko/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Kanemura, Hirofumi/ Ogata, Yorihiko/ Miyoshi, Takanori/ Hino, Naoki/ Yamasaki, Shinichi/ Sonaka, Yasuhide/ Tsuyuguchi, Masaru/ Kudo, Eiji/ Kiyoku, Hiroshi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 139
Published Date 2012-08-25
Author Bando, Mika/ Yamada, Hirotsugu/ Nishio, Susumu/ Tamai, Rina/ Hirata, Yukina/ Hirota, Daichi/ Nakagawa, Maya/ Hayashi, Shuji/ Tomita, Noriko/ Hotchi, Junko/ Ogasawara, Kozue/ Takashima, Akira/ Yamasaki, Hiromu/ Bando, Sachiko/ Ise, Takayuki/ Niki, Toshiyuki/ Ueta, Yuka/ Yamaguchi, Koji/ Iwase, Takashi/ Taketani, Yoshio/ Soeki, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Sata, Masataka/ Kanematsu, Yasuhisa/ Satomi, Junichiro/ Nagahiro, Shinji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 147
Published Date 2012-08-25
Author Yano, Hajime/ Saijo, Atsuro/ Kondou, Mayo/ Kawano, Hiroshi/ Toyoda, Yuko/ Kakiuchi, Souji/ Kishi, Jun/ Hanibuchi, Masaki/ Furukawa, Takahiro/ Fujita, Koji/ Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 68
Issue 3-4
Start Page 153
Published Date 2012-08-25