Author Kubo, Yoshiaki/ Sakashita, Naomi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 1
Published Date 2013-04-25
Author Ishigami, Takeshi/ Kubo, Yoshiaki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 3
Published Date 2013-04-25
Author Sairyo, Koichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 7
Published Date 2013-04-25
Author Shimabukuro, Michio/ Dagvasumberel, Munkhbaatar/ Ishida, Masayoshi/ Matsumoto, Sachiko/ Kozuka, Chisayo/ Taira, Shin-ichiro/ Yabiku, Kouichi/ Yagi, Shusuke/ Fukuda, Daiju/ Yamada, Hirotsugu/ Soeki, Takeshi/ Wakatsuki, Tetsuzo/ Oyadomari, Seiichi/ Masuzaki, Hiroaki/ Sata, Masataka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 21
Published Date 2013-04-25
Author Takemoto, Shigeki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 29
Published Date 2013-04-25
Author Satoh, Koichi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 33
Published Date 2013-04-25
Author Akaike, Masashi/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 39
Published Date 2013-04-25
Author Otsuka, Hideki/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 45
Published Date 2013-04-25
Author Nishioka, Yasuhiko/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 51
Published Date 2013-04-25
Author Kataoka, Mika/ Tanioka, Tetsuya/ Tomotake, Masahito/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 57
Published Date 2013-04-25
Author Kitamura, Mitsuo/ Hayano, Takashi/ Yoshizaki, Kazuo/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 67
Published Date 2013-04-25
Author Miyagawa, Misao/ Doi, Junko/ Yasuhara, Yuko/ Tanioka, Tetsuya/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 73
Published Date 2013-04-25
Author Nishi, Masaaki/ Ozaki, Kazuhide/ Ohishi, Kazuyuki/ Kouzuki, Akihito/ Hamada, Madoka/ Nishioka, Yutaka/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 79
Published Date 2013-04-25
Author Tokunaga, Takuya/ Miyake, Hidenori/ Kanemura, Hirofumi/ Hanaoka, Jun/ Kobayashi, Akimi/ Matsumoto, Noriko/ Miyoshi, Takanori/ Aoyama, Mariko/ Tsuboi, Mitsuhiro/ Kuroda, Takeshi/ Ogata, Yorihiko/ Hino, Naoki/ Yamasaki, Shinichi/ Sonaka, Yasuhide/ Tsuyuguchi, Masaru/ Kiyoku, Hiroshi/ Kudo, Eiji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 83
Published Date 2013-04-25
Author Masamune, Katsuhiro/ Toyota, Tsuyoshi/ Takamura, Kazuhito/ Kita, Yoshitaka/ Sannomiya, Kenji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 89
Published Date 2013-04-25
Author Masamune, Katsuhiro/ Toyota, Tsuyoshi/ Takamura, Kazuhito/ Kita, Yoshitaka/ Sannomiya, Kenji/
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 95
Published Date 2013-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 101
Published Date 2013-04-25
Journal Title 四国医学雑誌
Volume 69
Issue 1-2
Start Page 103
Published Date 2013-04-25